Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

devamı...

SOBECE ÇOCUK GRUBU ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Amaç: Bu çalışmanın amacı SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi Programının on iki haftalık grup uygulaması biçiminde Çocukta Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği kullanarak ön test ve son test yoluyla etkinlik değerlendirmesini yapmaktır. Yöntem: SOBECE Programı 12 hafta boyunca toplam 24 seans halinde 7-12 yaş arası toplam 7 çocuğa grup çalışması halinde iki uzmanın liderliğinde uygulanmıştır. Programa dahil olan çocukların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk, sosyal kaygı, obsesif kompulsif bozukluk, karşıt olma ve karşı gelme bozukluğu gibi tanıları vardı. Program; ilişki başlatma ve sürdürme becerileri (İBSB), atılganlık becerileri (AB), duygulara yönelik beceriler (DYB), saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri (SDDBB), sorun çözme becerileri (SÇB), plan yapma becerileri (PYB), grupla etkileşim ve bir iş yürütme becerileri (GEİYB) olmak üzere yedi ana başlıkta çalışılmıştır. Toplam 70 beceri alanı drama, model olma, rol oynama, doğrudan öğretim, egzersizler ve oyunlar vb. yöntemlerle çocuklara uygulanmıştır.

devamı...

SOBECE'de Çocuklarla Neler Çalışılır ?

İlişki başlatma ve sürdürme becerileri, atılganlık becerileri, duygulara yönelik beceriler, saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri, sorun çözme becerileri ve grupla etkileşim ve nir iş yürütme becerileri

devamı...

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Sobece

Dikkat eksikliği hiperaktivitebozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan akademik becerileri, sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği, dürtüsellik ve

devamı...

Öğrenme Güçlüğünde Sosyal Beceri

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar okuma, yazma ve dil becerisi alanlarında yaşıtlarına benzer performans göstermekte güçlük çekerler. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin % 75'inin sosyal beceri eksikliği çektiği araştırmalarla belgelenmiştir (Kawale ve Mostert, 2004).

devamı...

Çocuğumda Sosyal Beceri Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?

Sosyal beceri yetersizliği, bireyin çeşitli sosyal becerilere sahip olmaması ve ya sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamaması halidir. Sosyal beceri eksikliği,

devamı...

Sobeceden Duyurular

------- SOBECE ÇOCUK VE ERGEN GRUPLARI MART AYINDA BAŞLIYOR! ------- ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ ALAN ÇOCUKLARA SOSYAL BECERİ GRUPLARI MART AYINDA BAŞLIYOR! -------UZMANLAR İÇİN SOBECE UYGULAYICI EĞİTİMİ 18 NİSAN'DA BAŞLIYOR! devamı...

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...