Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Ergenlerde Sosyal Beceri Eğitiminin (SOBECE) Önemi

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir ve bu nedenle çocukluk döneminden farklı bir gelişimsel dönemdir. Ergenlik döneminde, ergenin farklı sorumlulukları tek başına yerine getirmesi, günlük problemlerle baş edebilmesi ve çeşitli sosyal ilişkiler kurabilmesi beklenmektedir.

devamı...

Çocuğuma Neden Sosyal Beceri Eğitimi Aldırmalıyım?

Bireyin hem kendisi hem de çevresi ile uyumlu birbirlikteliği sağlayan sosyal becerilerde yaşanılan yetersizlikler, onun hayatını pek çok alanda güçleştirebilir. Hem bilimselaraştırmalar hem de gözlemlerimiz göstermektedir ki, sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar okulda ve evde ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

devamı...

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Sobece

Dikkat eksikliği hiperaktivitebozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan akademik becerileri, sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği, dürtüsellik ve

devamı...

Çocuğumda Sosyal Beceri Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?

Sosyal beceri yetersizliği, bireyin çeşitli sosyal becerilere sahip olmaması ve ya sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamaması halidir. Sosyal beceri eksikliği,

devamı...

SOBECE ÇOCUK GRUBU ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Amaç: Bu çalışmanın amacı SOBECE Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi Programının on iki haftalık grup uygulaması biçiminde Çocukta Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği kullanarak ön test ve son test yoluyla etkinlik değerlendirmesini yapmaktır. Yöntem: SOBECE Programı 12 hafta boyunca toplam 24 seans halinde 7-12 yaş arası toplam 7 çocuğa grup çalışması halinde iki uzmanın liderliğinde uygulanmıştır. Programa dahil olan çocukların dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk, sosyal kaygı, obsesif kompulsif bozukluk, karşıt olma ve karşı gelme bozukluğu gibi tanıları vardı. Program; ilişki başlatma ve sürdürme becerileri (İBSB), atılganlık becerileri (AB), duygulara yönelik beceriler (DYB), saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri (SDDBB), sorun çözme becerileri (SÇB), plan yapma becerileri (PYB), grupla etkileşim ve bir iş yürütme becerileri (GEİYB) olmak üzere yedi ana başlıkta çalışılmıştır. Toplam 70 beceri alanı drama, model olma, rol oynama, doğrudan öğretim, egzersizler ve oyunlar vb. yöntemlerle çocuklara uygulanmıştır.

devamı...

Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

devamı...

Sobeceden Duyurular

UZMANLAR İÇİN SOBECE EĞİTİMİ 10-11-12 EKİM’DE ONLINE OLARAK YAPILACAKTIR devamı...

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...