Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Biz Kimiz

İLKNUR EFEÇINAR
PSİKOLOG / PSİKODRAMATİST

İlknur Efeçınar,Ankara Üniversitesi  DTCF  Psikoloji Bölümü mezunudur.İlk 20 yıllk meslek hayatı  Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda geçmiştir. Halen sürmekte olan İkinci 15 yılında ise ,danışmanlık merkezlerinde bebek, çocuk, ergen yetişkin ve ailelere sorunlarında  yardımcı olacak danışmanlık hizmeti  vermektedir.
İlknur Efeçınar, Türk Psikologlar Derneği  ve  Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Derneği asil üyesidir.İlknur Efeçınar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin  www.iz-danismanlik.com   ya da www.ilknurefecinar.com    adreslerini  ziyaret edebilirler.

 

 

Uzman Klinik Psikolog Aygün Tuçe Ataş

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini edinerek uzmanlık ünvanı almaya hak kazanmıştır. Psikoterapi alanındaki çalışmalarını Kognitif (Bilişsel) Davranış Terapisi ve EMDR (Sistematik Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaları Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından sertifikalandırılmış ve diplomat statüsünde akademiye kabul edilmiştir. Kendisine 2014 yılında EFPA (Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonu) tarafından Europsy (Avrupa Psikoloji Sertifikasyonu) belgesi verilmiştir. Üç sene süren Aile Terapisi eğitimlerini tamamlayarak Satir Institute of the Pacific onaylı Aile Terapisti ünvanına da sahip olmuştur. Bunun yanı sıra Şema Terapi ve Oyun Terapisi eğitimlerini almıştır. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra birçok eğitim ve sağlık kurumunda seminerler düzenlemiş ve üniversitelerin Psikoloji bölümlerinde dersler vermiştir. Habitat Psikoloji Merkezi'ni kurmuş ve çalışmalarını burada sürdürmektedir. Bir meslektaşıyla birlikte geliştirdiği eğitsel terapi programı olan SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) ile ilgili çocuklara ve ruh sağlığı uzmanlarına eğitimler vermeye ve araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Çocuklar için Gerçek Yaşam Becerileri ve SOBECE uygulama kitaplarının yazarlarındandır. Evlidir ve iki çocuk annesidir.

Klinik çalışma alanlarından bazıları kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, sosyal kaygı, depresyon, travma sobrası stres bozukluğu, kızgınlık-öfke, zihinsel-gelişimsel-ruhsal değerlendirme, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, okula uyum sorunları, aile içi iletişim sorunları olarak sıralanabilir.
Habitat Psikoloji’yi kurmadan önce özel bir psikiyatri merkezinde yetişkinlere ve gençlere yönelik ağırlıklı olarak kognitif davranış terapisi yönelimli çalışmıştır. Ayrıca çocuk ve ailelerle, oyun terapisi ve aile terapisi yönelimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda İstanbul’da bulunan çeşitli rehabilitasyon ve özel eğitim kurumlarında gelişimsel gerilik, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, fiziksel-zihinsel gerilik vb. sorunları yaşayan çocuklarla değerlendirme ve terapi çalışmalarını yürütürken, eş zamanlı olarak ebeveynleriyle de sıklıkla görülen depresyon ve kaygı bozukluklarına yönelik terapi çalışmaları kapsamında aile danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir.
Türk Psikologlar Derneği’nde tarafından verilen WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği IV), Denver II Gelişim Envanteri, MMPI gibi test eğitimlerini alarak bu testleri sertifikalı olarak uygulama yetkisine sahip olmuştur. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden ise toplam 3 yıl süren Rorschach ve T.A.T. (Thematic Aperception Test) eğitimlerini almıştır. Bunun dışında farklı uzmanlardan gelişimsel, zihinsel ve ruhsal değerlendirmeye yönelik birçok test eğitimine katılmıştır ve uzun süredir çalıştığı kurumlarda bu testleri uygulamaktadır.
Türk Psikologlar Derneği asil üyesidir ve dört sene boyunca İstanbul şube yönetim kurulunda görev yapmıştır. ACT (Academy of Cognitive Therapy) diplomat üyesidir. EMDR Derneği ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği üyesidir.Uzman Klinik Psikolog Zeynep Kurt 
Çocuk ve Ergen Terapisti

 Bilkent Üniversitesi’nde başladığı lisans eğitimini 2014 yılında Maltepe Üniversitesi’nde tamamladı. Lisan eğitimi boyunca aldığı Klinik Psikoloji, Adli Psikoloji, Çocuk Suçluluğu ve Travma Psikolojisi derslerinin yanı sıra “Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi” (SOYAÇ) ve “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” (TÇYOV) ile çocuklara yönelik gönüllü projelerde yer aldı.
 2019 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji, Çocuk - Ergen Yüksek Lisans programında uzmanlığını aldı.
 Lisans eğitimi boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Vakıfbank Umut Çocukları Yatılı İlköğretim Okulu’nda staj; Koşuyolu Rehabilitasyon Merkezi’nde Psikodrama tez çalışmasında asistanlık; SOYAÇ, Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü, Yüksek Öğretimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Merkezi (YORET), TÇYOV - Yeniden Özgürlük Projesi (ESSEP) ve Özel Başlangıç Rehabilitasyon Merkezi’nde proje koordinatör asistanlığı ve atölye liderliği yaparken birçok gönüllü pozisyonda yer aldı. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), SOYAÇ ve Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın ortak çalışması “Gençler için Gençlerle” projesinde görev aldı. Mülteci çocuklar ile birlikte Yeldirmeni ÇOGEM’deki atölye çalışmalarını gönüllü olarak gerçekleştirdi.
 Türk Psikologlar Derneği’nden Denver, WISC-R ve WISC-R IV (Zeka Testi) uygulama yetkisine sahiptir. SOBECE Sosyal Beceri Uzman Eğitimi’ ni tamamladı. Reyhana Seedat - Oyun Terapisi Derneği’nden Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, yüksek lisans eğitimi kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi, psikanalist Prof. David Herpoelaert’ten Krize Müdahale ve Metaforla Çalışmak eğitimlerini aldı.
Bireysel çalışmalarına, 2014 yılından bu zamana bireysel psikoterapi uygulamalarında çocuk ve ergen ile kayıp, yas, travma, kaygı bozuklukları, okul reddi, sosyal beceri eksikliği, yaygın gelişimsel bozukluk, davranış problemleri, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu alanlarında çalışmaktadır. 2016 yılında beri SOBECE çocuk grupları eğitmenliğini yapmakta ve SOBECE ekibinde akademik çalışmalarına devam etmektedir.Uzman Klinik Psikolog Ceren Tan Nayır

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince “Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi” (SOYAÇ) ve “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” (TÇYOV) ile çocuklara yönelik projeler gerçekleştirmiştir.  Başlangıç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde farklı gelişen çocuklar ve aileleri ile çalışmıştır. Febris Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog olarak görev almıştır. Türk Psikologlar Derneği’nden WISC-R IV (Zeka Testi) uygulama yetkisine sahiptir.  Çocuk - ergen danışanlar ve aileleriyle Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay, Marschack Etkileşim Yöntemi, Gelişimsel Temas Terapisi, Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi (SOBECE), EMDR, ve BDT gibi yaklaşım ve yöntemleri kullanarak kaygı problemleri, agresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, travma sonrası stres bozukluğu, bağlanma problemleri, dürtü-kontrol problemleri, dışa atım problemleri, çocukluk çağı depresyonu, okul reddi gibi konularda terapi hizmeti sunmaktadır. Aktif olarak Deha Koleji ve Self Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkez’inde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.
 


 
Psikolog Mervenur Altınok

Psikoloji lisans eğitimi boyunca akademik başarı bursu kazanan Mervenur Altınok, ingilizce hazırlık eğitimi sonrasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ndeki psikoloji eğitimini yüksek onur belgesi alarak dereceyle bitirmiştir.
Lisans eğitimi boyunca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik ve servis bölümleri, Karabük Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Binbir Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Balıklı Rum Hastanesi ve Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde stajlarını yapmıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında ise Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve Palyatif servislerinde uzmanlık stajını tamamlamıştır.
Gönüllü Üniversiteliler Derneği sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir yıl süreyle İstanbul Sevgi Evleri’nde dezavantajlı çocuklarla gönüllü olarak çalışmıştır. Ayrıca, Erasmus Öğrenci değişim Programı kapsamında bulunduğu Panteion University’de psikoloji bölümü deney ve araştırmalarına katılmanın yanı sıra Khora Community, Atina’ da mülteci çocuklar ve aileleriyle gönüllü olarak çalışmıştır.
Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi kapsamında aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitim ve süpervizyonunun (Prof. Dr. İsmet Kırpınar) yanı sıra Bilişsel Davranışçı Terapi Teori Eğitimlerini (Prof. Dr. Hakan Türkçapar) tamamlamıştır. SOBECE (Çocuklar için sosyal beceri eğitimi), Pedagojik Formasyon Eğitimi, Metakognitif Terapi (Metakognitif Terapi Derneği), Çocuk Resimlerinin Ruhsal Analizi,  WISC-4 Weshler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-IV (Türk Psikologlar Derneği) eğitimlerini almıştır.
2018 yılından beri SOBECE ekibinde yer almakta okul ve danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim desteği alan ve almayan çocuklarla sosyal beceri grupları yönetmektedir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı tez aşamasındadır.  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Türk Psikologlar Derneği asil üyesidir.
 


 
Semina Arslan 
Psikoloji Öğrencisi
 
Özyeğin Üniversitesi’nde 2016 yılında başladığı lisans eğitimine devam etmektedir ve Haziran 2020’de mezun olacaktır. Lisans eğitimi boyunca Klinik Psikoloji, Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş vb. dersler almakla birlikte Özyeğin ve Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen araştırmalarda yer almıştır. Özyeğin Üniversitesinde ağırlıklı olarak 1-3 yaş arası çocuklarda bağlanma stilleri ve “güvenli çember ebeveynliği” üzerine yapılan çalışmalarda kodlayıcı ve gözlemci olarak yer almıştır. Annelerin bağlanma stillerine odaklanılan bir devam çalışmasında ise transkripsiyon yapma tecrübesi edinmiştir. Boğaziçi Üniversitesinde ise Profesör Reşit Canbeyli’nin düzenlediği haftalık makale okumalarına katılmış ve laboratuvar tecrübesi edinmiştir.   
2018 yılında Beyaz Merdiven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, 2019’da ise Fransız Lape Hastanesinde staj deneyimleri olmuştur.
2018 yılının ikinci yarısından itibaren stajyer olarak dahil olduğu İZ Danışmanlık ve Sekoya Psikolojide, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılara katılmakta ve SOBECE ekibine, yürüttükleri grup eğitimlerinde gözlemci olarak yer almak, materyal düzenlemek, rapor yazmak gibi çeşitli görevlerde destek vermektedir.
 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...