Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Çocuklar İçin Sobece

ÇOCUKLAR İÇİN SOBECE GRUPLARI

Grup Yöneticileri:

Aygün Tuçe Ataş M.A. Clinical Psychologist, ACT Diplomate, EuroPsy

İlknur Efeçınar Psikolog, Psikodramatist

Elif Sabit Psikolog
Nazlı Büyükbayrak, Psikolog
Zeynep Kurt, Psikolog

Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?

Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.

•     Arkadaş edinmede sorun yaşayan,

•     Özgüven eksikliği olan,

•     Sorumluluk almayan,

•     Dikkat eksikliği olan,

•     Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,

•     Öğrenme güçlüğü olan,

•     Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,

•     Kurallara uymada zorluk çeken,

•     Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen,

•     Öfkesini kontrol edemeyen,

•     Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar.

Yaş

Çocuk Grubu: 5-12 yaş arası tüm çocuklar

 

Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:

·      İletişimi güçlendirme

·      Akranları ile iletişimi arttırma

·      Sosyal problem çözme becerilerini geliştirme

·      İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama

·      Toplumsal kurallara uyma

·      Hakkını savunabilme

·      Duygularını tanıma, duygularını ifade etme

·      Öfkesini kontrol edebilme

·      Dürtüselliği kontrol etme

·      Sosyal uyumu arttırma

·      Dikkat arttırma

·      Zor durumlarla başa çıkma

Yöntem:

Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.

Program İçerik:

-     12 hafta boyunca (yaklaşık 3 ay) toplam 24 seans olarak düzenlenmiştir.

-     Seanslar aynı günde 45’er dakikalık iki seansın birleştirilmesiyle 90 dakikalık blok şekilde yapılacaktır.

-     Program içerisinde toplam iki kez çocukta sosyal becerileri geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir.

-     Çocuğu takip eden öğretmene yönelik olarak da çocukta sosyal becerileri geliştirmeyle ilgili olarak gerekli danışmanlık ücretsiz olarak verilecektir.

 

 

Ayrıntılı bilgi için:

www.sobece.com

 

İz Psikoloji                    Sekoya Psikoloji

0216 355 19 56         0216 360 00 06  

0533 549 78 75          0507 465 49 43

 

Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)

Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.

Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar.  Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.

Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.

Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.

Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.

Yapılan bir çok araştırma,  çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimleri, sosyal becerilerde, kendini ifade etme, akademik başarı, akran ilişkileri, kendini kontrol etme, duyguları ayırt etme, duyguları  ifade etme, öz saygı, duyguları düzenleme, problem çözme ve  agresif davranışlar konularında  son derece olumlu gelişmeleri ortaya koymuştur.

Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır.

 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...