Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Sobeceden Duyurular

                                                                                                                                             
              
                   SOSYAL BECERİ ÇOCUK GRUPLARI MART AYINDA BAŞLIYOR!
                                                                  
                       
 Grup liderleri:  Zeynep Kurt, Uzman Klinik Psikolog - Cemre Ceren Tan, Uzman Klinik Psikolog -  Mervenur Altınok, Psikolog  (Grupları 2 kişi yönetecektir)

Süpervizörler:  Aygün Tuçe Ataş, M.A. Clinical Psychologist, ACT Diplomate, EuroPsy –
İlknur Efeçınar, Psikolog/Psikodramatist

Yaş
Çocuk Grubu: 6-11 yaş arası tüm çocuklar
 
Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?
Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.
•        Arkadaş edinmede sorun yaşayan,
•        Özgüven eksikliği olan,
•        Sorumluluk almayan,
•        Dikkat eksikliği olan,
•        Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,
•        Öğrenme güçlüğü olan,
•        Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,
•        Kurallara uymada zorluk çeken,
•        Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen,
•        Öfkesini kontrol edemeyen,
•        Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar.
 
 SOBECE’deki 7 modül
•      İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
•      Atılganlık becerileri
•      Duygulara yönelik beceriler
•      Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri
•      Sorun çözme becerileri
•      Plan yapma
•      Grupla bir iş yürütme becerileri
 
Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:
?       İletişimi güçlendirme
?       Akranları ile iletişimi arttırma
?       Sosyal problem çözme becerilerini geliştirme
?       İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama
?       Toplumsal kurallara uyma
?       Hakkını savunabilme
?       Duygularını tanıma, duygularını ifade etme
?       Öfkesini kontrol edebilme
?       Dürtüselliği kontrol etme
?       Sosyal uyumu arttırma
?       Dikkat arttırma
?       Zor durumlarla başa çıkma
 
Yöntem:
Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.
 
Program İçerik:
-        12 hafta boyunca toplam 24 seans olarak düzenlenmiştir.
-        Seanslar aynı günde 45’er dakikalık iki seansın birleştirilmesiyle 90 dakikalık blok şekilde yapılacaktır.
-        Program içerisinde toplam iki kez çocukta sosyal becerileri geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir.
-        Program bitiminden sonra çocuğunuzun grup içindeki davranışları, kazanımları ve ihtiyaçları  ile ilgili ayrıntılı bir raporun verileceği aile görüşmesi ücretsiz olarak yapılacaktır
-        Çocuğu takip eden öğretmene yönelik olarak da çocukta sosyal becerileri geliştirmeyle ilgili olarak gerekli danışmanlık telefon görüşmesi olarak ücretsiz verilecektir.
 
 Yer:
Habitat Psikoloji:
Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Gardenya 7/1 Rezidans, Kat:1 Daire:11 Ataşehir/ İstanbul
Detaylı bilgi ve irtibat: 0507 465 49 43 – 0216 360 00 06

Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)
Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.
Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar.  Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.
Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.
Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.
Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.
Yapılan bir çok araştırma,  çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimleri, sosyal becerilerde, kendini ifade etme, akademik başarı, akran ilişkileri, kendini kontrol etme, duyguları ayırt etme, duyguları  ifade etme, öz saygı, duyguları düzenleme, problem çözme ve  agresif davranışlar konularında  son derece olumlu gelişmeleri ortaya koymuştur.
Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır.

*********************************************************************************************************************************

                ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ ALAN ÇOCUKLARA SOSYAL BECERİ GRUPLARI MART AYINDA BAŞLIYOR!
                                                                        
                                                            
Grup liderleri:  Zeynep Kurt, Uzman Klinik Psikolog - Cemre Ceren Tan, Uzman Klinik Psikolog - Mervenur Altınok, Psikolog  (Grupları 2 kişi yönetecektir)

Süpervizörler:  Aygün Tuçe Ataş, M.A. Clinical Psychologist, ACT Diplomate, EuroPsy –
İlknur Efeçınar, Psikolog/Psikodramatist

Yaş
Çocuk Grubu: 6-11 yaş arası tüm çocuklar
 
Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?
Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.
•        Arkadaş edinmede sorun yaşayan,
•        Özgüven eksikliği olan,
•        Sorumluluk almayan,
•        Dikkat eksikliği olan,
•        Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,
•        Öğrenme güçlüğü olan,
•        Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,
•        Kurallara uymada zorluk çeken,
•        Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen,
•        Öfkesini kontrol edemeyen,
•        Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar.
 
SOBECE’deki 7 modül:
•      İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
•      Atılganlık becerileri
•      Duygulara yönelik beceriler
•      Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri
•      Sorun çözme becerileri
•      Plan yapma
•      Grupla bir iş yürütme becerileri
 
Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:
?       İletişimi güçlendirme
?       Akranları ile iletişimi arttırma
?       Sosyal problem çözme becerilerini geliştirme
?       İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama
?       Toplumsal kurallara uyma
?       Hakkını savunabilme
?       Duygularını tanıma, duygularını ifade etme
?       Öfkesini kontrol edebilme
?       Dürtüselliği kontrol etme
?       Sosyal uyumu arttırma
?       Dikkat arttırma
?       Zor durumlarla başa çıkma
 
Yöntem:
Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.
 
Program İçerik:
-        12 hafta boyunca toplam 24 seans olarak düzenlenmiştir.
-        Seanslar 75 dakikalık blok şekilde yapılacaktır.
-        Program içerisinde toplam iki kez çocukta sosyal becerileri geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir.
-        Program bitiminden sonra çocuğunuzun grup içindeki davranışları, kazanımları ve ihtiyaçları  ile ilgili ayrıntılı bir raporun verileceği aile görüşmesi ücretsiz olarak yapılacaktır
-        Çocuğu takip eden öğretmene yönelik olarak da çocukta sosyal becerileri geliştirmeyle ilgili olarak gerekli danışmanlık telefon görüşmesi olarak ücretsiz verilecektir.
 
 Yer:
Habitat Psikoloji:
Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Gardenya 7/1 Rezidans, Kat:1 Daire:11 Ataşehir/ İstanbul
Detaylı bilgi ve irtibat: 0507 465 49 43 – 0216 360 00 06

 
Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)
Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.
Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar.  Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.
Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.
Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.
Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.
Yapılan bir çok araştırma,  çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimleri, sosyal becerilerde, kendini ifade etme, akademik başarı, akran ilişkileri, kendini kontrol etme, duyguları ayırt etme, duyguları  ifade etme, öz saygı, duyguları düzenleme, problem çözme ve  agresif davranışlar konularında  son derece olumlu gelişmeleri ortaya koymuştur.
Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır.

*************************************************************************************************************************************

                   SOSYAL BECERİ ERGEN GRUPLARI MART AYINDA BAŞLIYOR!
                                                                      
                                                  
 
Grup liderleri:  Zeynep Kurt, Uzman Klinik Psikolog - Cemre Ceren Tan, Uzman Klinik Psikolog Mervenur Altınok, Psikolog  (Grupları 2 kişi yönetecektir)

Süpervizörler:  Aygün Tuçe Ataş, M.A. Clinical Psychologist, ACT Diplomate, EuroPsy –
İlknur Efeçınar, Psikolog/Psikodramatist

Yaş
Çocuk Grubu: 12-15 yaş arası tüm çocuklar
 
Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?
Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.
•        Arkadaş edinmede sorun yaşayan,
•        Özgüven eksikliği olan,
•        Sorumluluk almayan,
•        Dikkat eksikliği olan,
•        Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,
•        Öğrenme güçlüğü olan,
•        Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,
•        Kurallara uymada zorluk çeken,
•        Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen,
•        Öfkesini kontrol edemeyen,
•        Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar.
 
 SOBECE’deki 7 modül
•      İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
•      Atılganlık becerileri
•      Duygulara yönelik beceriler
•      Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri
•      Sorun çözme becerileri
•      Plan yapma
•      Grupla bir iş yürütme becerileri
 
Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:
?       İletişimi güçlendirme
?       Akranları ile iletişimi arttırma
?       Sosyal problem çözme becerilerini geliştirme
?       İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama
?       Toplumsal kurallara uyma
?       Hakkını savunabilme
?       Duygularını tanıma, duygularını ifade etme
?       Öfkesini kontrol edebilme
?       Dürtüselliği kontrol etme
?       Sosyal uyumu arttırma
?       Dikkat arttırma
?       Zor durumlarla başa çıkma
 
Yöntem:
Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.
 
Program İçerik:
-        12 hafta boyunca toplam 24 seans olarak düzenlenmiştir.
-        Seanslar aynı günde 45’er dakikalık iki seansın birleştirilmesiyle 90 dakikalık blok şekilde yapılacaktır.
-        Program içerisinde toplam iki kez çocukta sosyal becerileri geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir.
-        Program bitiminden sonra çocuğunuzun grup içindeki davranışları, kazanımları ve ihtiyaçları  ile ilgili ayrıntılı bir raporun verileceği aile görüşmesi ücretsiz olarak yapılacaktır
-        Çocuğu takip eden öğretmene yönelik olarak da çocukta sosyal becerileri geliştirmeyle ilgili olarak gerekli danışmanlık telefon görüşmesi olarak ücretsiz verilecektir.
 
 Yer:
Habitat Psikoloji:
Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Gardenya 7/1 Rezidans, Kat:1 Daire:11 Ataşehir/ İstanbul
Detaylı bilgi ve irtibat: 0507 465 49 43 – 0216 360 00 06

 
Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)
Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.
Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar.  Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.
Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.
Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.
Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.
Yapılan bir çok araştırma,  çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimleri, sosyal becerilerde, kendini ifade etme, akademik başarı, akran ilişkileri, kendini kontrol etme, duyguları ayırt etme, duyguları  ifade etme, öz saygı, duyguları düzenleme, problem çözme ve  agresif davranışlar konularında  son derece olumlu gelişmeleri ortaya koymuştur.
Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır.

************************************************************************************************************************************


                                                                               UZMANLAR İÇİN SOBECE
 
                         SOBECE (ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMI) UYGULAYICI EĞİTİMİEĞİTİMİN AMACI:
Çocuklarda Sosyal becerileri iyileştirici, geliştirici ve önleyici olarak kullanmak üzere gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak.

SOBECE NEDİR?
Çocukta sosyal beceri eğitimi verirken daha eğlenceli ve yaratıcı çalışılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanmış olan SOBECE (Sosyal Beceri eğitim programı)’nın özellikleri şunlardır.

SOBECE’nin Özellikleri:
-       5-16 yaş arası çocuklarda sosyal becerileri geliştirmek için hazırlandı.
-       7 ana başlıkta
-       Bireysel veya grup şeklinde uygulanabilen
-       76 beceri,
-       Yaklaşık 300 oyun ve egzersiz
-       Seans dışı çalışmalar, ev ödevleri,
-       Ödül- yaptırım süreçlerini,
-       Aile ve öğretmen eğitimini içeren
-       Eğlenceli, yaşantısal ve uygulamaya yöneliktir.
 
SOBECE’deki 7 ana beceri alanı:
•      İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
•      Atılganlık becerileri
•      Duygulara yönelik beceriler
•      Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri
•      Sorun çözme becerileri
•      Plan yapma
•      Grupla bir iş yürütme becerileri
   
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?
Psikolog, Psikolojik Danışman, Çocuk Psikiyatristi. Bu bölümlerden mezun veya son sınıf öğrencisi olanlar katılabilir.

EĞİTİM GÜN VE SAATLERİ:
Eğitim tarihleri:       18 Nisan 2020    Cumartesi             10:00 - 17:00
                               19 Nisan 2020    Pazar                    10:00 - 17:00
                                20 Nisan 2020    Pazartesi             10:00 - 17:00
 

EĞİTİM PROGRAMI:
•      Sosyal Beceri Sosyal Yeterlilik kavramları
•      Sosyal Beceri Yetersizliği Nedir?
•      En çok kimlerde görülür?
•      Bu alandaki araştırmalar.
•      SOBECE’nin özellikleri
•      SOBECE’deki 7 ana başlıktaki oyun ve egzersizlerin öğretilmesi ve uygulanması.
•      Grup süreci nasıl oluşturulur?
•      Örnek grup sürecinin anlatılıp uygulanması.
•      SOBECE’de ikili çalışma prensipleri.
•      SOBECE’yi bireysel olarak uygularken dikkat edilmesi gerekenler.
•      SOBECE’yi grup şeklinde uygularken dikkat edilmesi gerekenler.
•      SOBECE Çocukta Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin kullanımı.
•      SOBECE’de Aile Eğitimi
•      SOBECE’de Öğretmen Eğitimi
•      SOBECE’DE değerlendirme ve raporlandırma
 
EĞİTİMCİLER:
Aygün Tuçe Ataş , M.A. Clinical Psychologist, ACT Diplomate, EuroPsy
İlknur Efeçınar, Psikolog/Psikodramatist
Zeynep Kurt, Uzman Klinik Psikolog
Cemre Ceren Tan, Uzman Klinik Psikolog
 
EĞİTİM MATERYALİ:
SOBECE’ye özel olarak hazırlanmış:
SOBECE Ölçeği
Resimli Kartlar: 116 adet
Yazılı durum kartları: Yaklaşık 400 adet
Büyük kartlar: 19 adet
1 Masa Oyunu
Çalışma Formları
Materyal Kutusu
 
EĞİTİM ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR:
-       20 saat eğitim
-       SOBECE’ye özel olarak geliştirilmiş ve illüstratör tarafından hazırlanmış resimli ve yazılı eğitim kartları, çalışma formları, bir masa oyunu.

  •       SOBECE uzman kitapçığı,
  •       SOBECE Ölçeği
  •       SOBECE katılım sertifikası
  •       Çocuklar için Gerçek Yaşam Becerileri kitabı
     
    Eğitime katılmak için iletişim bilgileri:?
   Habitat Psikoloji
   Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı, Gardenya 7/1 Rezidans, Kat1 Daire 11
   Ataşehir, İstanbul
   Telefon: 0507 465 49 43 - 0216 360 00 06 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...