Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Sobece Eğitimleri

OKULLAR İÇİN SOBECE EĞİTİMİ  (İLKÖĞRETİM VE ANAOKULLARINA)
1.ÖĞRETMENLERE yönelik
2.ÖĞRENCİLERE yönelik
Program içerik:OKULLARDA SOBECE Eğitimi dönemlik ve ya yıllık olarak planlanır.
GRUP YÖNETİCİLERİ:
Aygün Tuçe Ataş Uzman Klinik Psikolog, Aile Terapisti
İlknur Efeçınar Psikolog, Psikodramatist
Ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız: (216) 360 00 06    -   (216) 355 19 56

OKULLARDA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Okullar toplumsal yaşamın önemli örneklerinden biridir. Çocuklar sosyalleşmeyi okulda öğrenirler. Hangi davranışların kabul edileceğini hangisinin kabul edilemez olduğunu öğretmenlerinin  rehberliğinde deneyerek öğrenirler. Öğretmenler uygun pekiştireçlerle davranışları yönetirler.Okul ortamında sosyal olarak kabul gören çocuklar daha mutlu ve daha başarılı olurlar.Sosyal yetersizlikleri nedeni ile arkadaşları tarafından istenmeyen, oyunlara alınmayan çocuklar olumsuz davranışlarla dikkat çekmeye çalışırlar. Kendini anlatabilme, istek ve ihtiyaçlarını dile getirme, çatışmalı ortamlarda sorun çözme becerilerine sahip olan çocuklar hem öğretmenleri hem arkadaşları tarafından istenen, tercih edilen ve aranan durumda olurlar.
Okullardaki şiddet eylemlerinin çoğunda sosyal beceri eğitimi eksikliği ön plandadır.Okul gibi toplumsal bir yapıda isteklerin ihtiyaçların karşılıklı beklentilerin konuşulması gerekir. Hep kendi isteğinin olmasını isteyen bir öğrenci sonunda isteklerini  zorla yaptırır. Hatta böyle çocuklar bir araya gelip bir çete  oluşturup diğer çocukların haklarını gasp ederler.Böyle çoğu durumda okul idaresi bile çaresiz kalır.
Çocuklarda sosyal beceri eğitimi (SOBECE) okullarda uygulanabilirliği yüksek bir programdır.Çocukların ,ilişki başlatma ve sürdürme, duygularını ifade etme,karşısındakini dinleme,karşısındakinin durumu ile ilgili farkındalık sahibi olma,planyapma,problem çözme ve bir grupla işbirliği yapma becerilerine sahip olması hem okuldaki sosyal yaşamı hem de akademik yaşantıyı  zenginleştirir ve kolaylaştırır.

 

SOSYAL BECERİ ÇOCUK GRUPLARI EKİMDE BAŞLIYOR!
www.sobece.com
Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)
Grup Yöneticileri:
Aygün Tuçe Ataş Uzman Klinik Psikolog, Aile Terapisti
İlknur Efeçınar Psikolog, Psikodramatist
Nazlı Büyükbayrak, Psikolog
Zeynep Kurt, Psikolog

Bu Programdan Kimler Faydalanabilir?
Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini ve ya birkaçını yaşayan çocuklar faydalanabilir.
• Arkadaş edinmede sorun yaşayan,
• Özgüven eksikliği olan,
• Sorumluluk almayan,
• Dikkat eksikliği olan,
• Hiperaktivitesi, dürtüselliği olan,
• Öğrenme güçlüğü olan,
• Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlanan,
• Kurallara uymada zorluk çeken,
• Anne- baba veya öğretmenine karşı gelen, 
• Öfkesini kontrol edemeyen,
• Uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar.
Yaş
Çocuk Grubu: 5-12 yaş arası tüm çocuklar

Programda Çalışılacak Becerilere Örnekler:
• İletişimi güçlendirme
• Akranları ile iletişimi arttırma
• Sosyal problem çözme becerilerini geliştirme
• İçinde bulunduğu ortama uyum sağlama
• Toplumsal kurallara uyma
• Hakkını savunabilme
• Duygularını tanıma, duygularını ifade etme
• Öfkesini kontrol edebilme
• Dürtüselliği kontrol etme
• Sosyal uyumu arttırma
• Dikkat arttırma
• Zor durumlarla başa çıkma
Yöntem:
Bu egzersizler oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.
Program İçerik: 
- 12 hafta boyunca (yaklaşık 3 ay) toplam 24 seans olarak düzenlenmiştir.
- Seanslar aynı günde 45’er dakikalık iki seansın birleştirilmesiyle 90 dakikalık blok şekilde yapılacaktır.
- Program içerisinde toplam iki kez çocukta sosyal becerileri geliştirme konusunda anne babaların yapabilecekleriyle ilgili seminer ailelere ücretsiz olarak verilecektir. 
- Çocuğu takip eden öğretmene yönelik olarak da çocukta sosyal becerileri geliştirmeyle ilgili olarak gerekli danışmanlık ücretsiz olarak verilecektir. 

Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı (SOBECE)
Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder. 
Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar. Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.
Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.
Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.
Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve eğitsel çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.
Yapılan bir çok araştırma, çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitimleri, sosyal becerilerde, kendini ifade etme, akademik başarı, akran ilişkileri, kendini kontrol etme, duyguları ayırt etme, duyguları ifade etme, öz saygı, duyguları düzenleme, problem çözme ve agresif davranışlar konularında son derece olumlu gelişmeleri ortaya koymuştur.
Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır

UZMANLAR İÇİN SOBECE
SOBECE(ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİ EĞİTİM PROGRAMI)
UYGULAYICI EĞİTİMİ

www.sobece.com
EĞİTİMİN AMACI:
Çocuklarda Sosyal becerileri iyileştirici, geliştirici ve önleyici olarak kullanmak üzere gerekli olarak kullanmak üzere gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak.
SOBECE NEDİR?
Çocukta sosyal beceri eğitimi verirken daha eğlenceli ve yaratıcı çalışılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanmış olan SOBECE (Sosyal Beceri eğitim programı)’nın özellikleri şunlardır.
SOBECE’nin Özellikleri:
-       5-16 yaş arası çocuklarda sosyal becerileri geliştirmek için hazırlandı.
-      7 ana başlıkta
-      Bireysel veya grup şeklinde uygulanabilen 
-      76 beceri,
-      Yaklaşık 300 oyun ve egzersiz
-      Seans dışı çalışmalar, ev ödevleri,
-      Ödül- yaptırım süreçlerini,
-      Aile ve öğretmen eğitimini içeren
-      Eğlenceli, yaşantısal ve uygulamaya yöneliktir.
 
SOBECE’deki 7 ana beceri alanı:
•       İlişki başlatma ve sürdürme becerileri
•       Atılganlık becerileri
•       Duygulara yönelik beceriler
•       Saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma becerileri
•       Sorun çözme becerileri
•       Plan yapma
•       Grupla bir iş yürütme becerileri
 
 
 
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?
Psikolog, Psikolojik Danışman, Çocuk Psikiyatristi. Bu bölümlerden mezun ve ya son sınıf öğrencisi olanlar katılabilir.

 
EĞİTİM PROGRAMI:
•       Sosyal Beceri Sosyal Yeterlilik kavramları
•       Sosyal Beceri Yetersizliği Nedir?
•       En çok kimlerde görülür?
•       Bu alandaki araştırmalar.
•       SOBECE’nin özellikleri
•       SOBECE’deki 7 ana başlıktaki oyun ve egzersizlerin öğretilmesi ve uygulanması.
•       Grup süreci nasıl oluşturulur?
•       Örnek grup sürecinin anlatılıp uygulanması.
•       SOBECE’de ikili çalışma prensipleri.
•       SOBECE’yi bireysel olarak uygularken dikkat edilmesi gerekenler.
•       SOBECE’yi grup şeklinde uygularken dikkat edilmesi gerekenler.
•       SOBECE Çocukta Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin kullanımı.
•       SOBECE’de Aile Eğitimi
•       SOBECE’de Öğretmen Eğitimi
•       SOBECE’DE değerlendirme ve raporlandırma
 
EĞİTİMCİLER:
Aygün Tuçe Ataş , M.A. Clinical Psychologist, ACT Diplomate, EuroPsy 
İlknur Efeçınar, Psikolog/Psikodramatist
 
EĞİTİM MATERYALİ
SOBECEye özel olarak hazırlanmış:
SOBECE Ölçeği
Resimli Kartlar: 116 adet
Yazılı durum kartları: Yaklaşık 400 adet
Büyük kartlar: 19 adet
1 Masa Oyunu
Çalışma Formları
Materyal Kutusu


 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...