Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Çocuğuma Neden Sosyal Beceri Eğitimi Aldırmalıyım?

Bireyin hem kendisi hem de çevresi ile uyumlu birbirlikteliğisağlayansosyalbecerilerdeyaşanılanyetersizlikler, onunhayatınıpekçokalandagüçleştirebilir. Hem bilimselaraştırmalar hem de  gözlemlerimizgöstermektedirki, sosyalbecerileriyeterincegelişmemişçocuklarokuldaveevdeciddisorunlaryaşamaktadırlar. Üstelikakranilişkilerinde de sorunyaşayançocuklaryoğunbirmutsuzlukyaşadıklarınıdavranışlarıyla da göstermektedirler, bu durum akademikbaşarıyı da olumsuzyöndeetkilemektedir.
Çocukluklarındakisosyalbeceriyetersizliğinedeniyleolumsuzdeneyimleriolanların, yetişkinlikdönemindede  diğerinsanlarlaolanyakınilişkilerdeiş, meslekveözelyaşamlarındabaşarısızvemutsuzolduklarıgörülmektedir(Anita ve ark.,1994; Haynes ve ark.,1990).

Bir çok bilimsel araştırmay agöre;  sosyal becer ieğitim programları mental sağlıkla ilgil iolumlu gelişmeler sağlamak dışında, akademik başarıda da artış sağlamaktadır (Hoagwoodve ark., 2007).


NedenÇocuğunuzaSosyalBeceriEğitimProgramıAldırmalısınız?
ÇünküSosyalBeceriEğitimi Alan Çocuklar:

1-Kendisinegüvenir.
2-Girişkendir.
3-Öfkesini kontrol edebilir, kendini sakinleştirebilir.
4-Daha mutlu olur.
5-Kendisini daha iyi ifade edebilir.
6-Arkadaş edinebilir.
7-Oyun ve etkinliklere katılır.
8-Kurallara uyar.
9-Haklarını koruyabilir.
10-Duygularını tanır ve ifade eder.
11-Başkalarının haklarına saygılı olur.
12-Empati kurar.
13-İsteklerini erteleyebilir.
14-Sorunlarını çözebilir.
15-Zamanını, gününü planlar
16-Konuşan kişiyi dinler ve konuşmayı sürdürür.
17-İstek ve ihtiyaçlarını ifade eder.
18-Gerektiğinde hayır diyebilir.
19-Nezaket ifadelerini kullanırlar.
20-Sırasını bekler.
21-Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler verir.
22-Kendini koruyabilir.
23-Kıskançlık duygusuyla baş eder.
24-Grup içi krizlerle baş eder.
25-Yardımlaşır ve paylaşır.

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...