Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Çocuğumda Sosyal Beceri Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?

Çocuğumda Sosyal Beceri Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?
Sosyal beceri yetersizliği, bireyin çeşitli sosyal becerilere sahip olmaması ve ya sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamaması halidir. Sosyal beceri eksikliği,  dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, sosyal kaygı, karşıt gelme bozukluğu, öfke kontrol zorluğu, yaygın  gelişimsel bozukluk, uyum ve davranış sorunları ve gelişimsel gerilik yaşayan çocuklarda daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu sorunları olmasa dahi sosyal beceri eksikliği yaşıyor olabilir. Sosyal beceri eksikliği olan çocuklar kendilerini mutsuz hissedebilirler. Girdikleri sosyal ortamlarda kaygılı, heyecanlı ve ya öfkeli davranabilirler.

Çocuğunuzda aşağıdakilerden bir ve ya birkaç tanesi varsa  çocuğunuzunsosyal beceri eksikliği olabilir:
1-Kendine güven duymuyorsa,
2-Bir konuşmayı başlatmada ve sürdürmekte sorun yaşıyorsa,
3-Arkadaş ilişkilerinde sorun varsa,
4-Sosyal ortamlara girmekte sıkıntı yaşıyorsa,
5-Söylediklerinizi dinlemiyorsa,
6-Evde ve ya okulda kurallara uymuyorsa,
7-İsteklerini, düşüncelerini  ifade edemiyorsa,
8-Topluluk önünde konuşmakta kendini ifade etmekte zorlukları varsa,
9-Hakkını koruyup savunamıyorsa,
10-Kızgınlığını kontrol edemiyorsa,
11-Sorunlarını çözme konusunda sıkıntıları varsa,
12-Göz kontağını az kuruyorsa,
13-Duyguları anlayıp ifade edemiyorsa,
14-Empati kuramıyorsa,
15-Alay edilme ile başa çıkamıyorsa,
16-Zamanı planlama, organize olma konusunda sıkıntıları varsa,
17-Akran gruplarına giremiyorsa,
18-Kıskançlık duygusuyla baş edemiyorsa,
19-Ödevlerini yapmıyorsa,
20-Başkalarının haklarına saygılı olmuyorsa,
21-Yardımlaşma ve paylaşma yapmıyorsa,
22-Çevresindekilere karşı saldırgan davranışları varsa.

 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...