Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Ergenlerde Sosyal Beceri Eğitiminin (SOBECE) Önemi

Ergenlerde Sosyal Beceri Eğitiminin (SOBECE) Önemi
  Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir ve bu nedenle çocukluk döneminden farklı bir gelişimsel dönemdir. Ergenlik döneminde, ergenin farklı sorumlulukları tek başına yerine getirmesi, günlük problemlerle baş edebilmesi ve çeşitli sosyal ilişkiler kurabilmesi beklenmektedir.
  Bu dönemde sosyal aktivitelerde yer almak, arkadaşlıklar kurmak ve arkadaş gruplarına dahil olabilmek ergenin sosyal gelişimi açısından büyük önem taşır. Fakat ergenlikte çoğu ergenin diğer ergenlerle arkadaşlık kurmakta, duygularını ifade etmekte sorunlar yaşadığı ve bu nedenle sosyal becerilere yoğun biçimde ihtiyaç duydukları bilinmektedir.
  Ergenlik döneminde, ergenler sosyal beceri eksiklikleri nedeniyle karmaşıklaşan sosyal ilişkilere uyum sağlamakta zorlanabilir ve bu da, bu dönemde sigara kullanımı, erken yaşta gebelik, okuldan uzaklaşma gibi sorunların artmasına yol açar. Bu sorunlar, ergenlik döneminde kişiler arası ilişkiler kurmaya dayalı ilişki başlatma ve sürdürme becerilerinin kazanımıyla giderilebilir.
  Ergenlik döneminde, ergenlerin en temel ilişkileri arkadaşlarıyla olandır. Arkadaşları tarafından reddedilen ergenler, arkadaşlık ilişkisinden mahrum kalmış olurlar. Bu dönemde, atılganlık becerilerinin kazanılması arkadaşlık ilişkilerinin kurulmasında ve arkadaş gruplarına kabul olmada önemlidir. Yapılan araştırmalar arkadaşları tarafından kabul gören ergenlerin diğer sosyal becerilerinin de gelişmiş olduğunu göstermektedir.
 Düşük sosyal becerilerin, akademik başarıyı da olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Bu da sosyal becerilerin geliştirilmesinin eğitim hayatında da önemli faydalar sağlayacağını göstermektedir.
  Arkadaşlık ilişkileri kuramama, okul, aile gibi ortamlarda yaşanan iletişim problemleri, duyguları ifade edememe ve düşünceleri rahatlıkla dile getirememe günümüzde ergenlerin yaşadığı temel sosyal beceri eksiklikleridir. Bu eksikliklerin ilerleyen zamanlarda, düşük akademik başarı, alkol bağımlılığı, yetişkinlik psikozu, okuldan soğuma, anti-sosyal davranış, kendini ifade edememe, kişiler arası ilişkilerde güven kaybı, olumsuz benlik algısı, hayır diyememe gibi bir çok probleme yol açtığı saptanmıştır. Uygulanacak SOBECE sosyal beceri eğitimi, ergenlerin ihtiyaç duydukları sosyal becerileri onlara kazandıracak, kişiler arası ilişkileri rahatlıkla kurabilmelerini kolaylaştıracak ve ileride yaşayacakları bir çok sosyal problemin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...