Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Öğrenme Güçlüğünde Sosyal Beceri

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar okuma, yazma ve dil becerisi alanlarında yaşıtlarına benzer performans göstermekte güçlük çekerler. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin  % 75'inin sosyal beceri eksikliği çektiği araştırmalarla belgelenmiştir (Kawale ve Mostert, 2004).
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin sorunu düşük sosyal kabullenmedir. Eğer öğrenci çeşitli aktivitelere katılma isteğinde çok sık reddedilirse (aslında yeteneğiyle bağlantılı olmayan bir şekilde) bir sosyal izolasyon yaşar. Bu durum onun benlik kavramı problemlerine veya genel mutsuzluğuna neden olabilir. Çoğu arkadaşları tarafından olumsuz davranışları nedeniyle kabul görür.Dikkat çekici şekilde bağırmaları, arkadaşlarına istenmeyen dokunma biçimleri vb. Bir çocuk yaşıtları içinde bir biçimde var olmak ister.Genellikle bu çocukların gözlemlenen olumlu davranışları çok olmadığından ve yüzden takdir edilmediklerinden olumsuz davranışları daha çok ilgi çeker.Davranış olumsuz da olsa çocuk bu şekilde görüldüğünü saptayınca arkadaşlarının bu yolla ilgisini sürdürür.Giderek de okulda olumsuz bir şöhrete sahip olur.
Düşük sosyal kabullenme akademik gelişimideolumsuz etkiler. Ortak akademik çalışmalarda, minimum düzeyde bir sosyal kabul gerektirir. Çoğu çocuk grup çalışmalarına alınmaz. Bu durum da onların akademik çalışma ile ilgili motivasyonlarını düşürür. Düşük sosyal kabulün uzun vadede olumsuz sonuçları olabilmektedir. Okuldan ayrılma vb.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda görülen sosyal beceri yetersizlikleri sosyal durumlara uygun dili kullanamama, toplumsal ipuçlarını izleyememe, kendinin ve başkasının sosyal durumunu doğru algılayamama, sosyal durumlara uyum sağlayamama olarak sayılabilir.
Öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi sosyal kabullerini olumlu etkileyecek bu durum da onların akademik ve sosyal başarılarını arttıracaktır.Sosyal beceri eğitimi (SOBECE) bu çocuklarda son derece iyi sonuçlar vermekte hem sosyal kabullerini hem de akademik yaşantılarını olumlu yönden etkilemektedir. 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...