Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Özgüven Eksikliğinde Sobece

ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNDE  SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
Özgüven eksikliği çocuğun kendi becerisine yapabildiklerine güven duymaması,inanmaması sonucunda giderek davranışlarınıkısıtlamalarına yol açan bir durumdur. Özgüven eksikliği yaşayan çocuklar kendilerini karşılıklı iletişimde sözel olarak ifade etmede, kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlamakta, akademik ve sosyal alanda atılgan davranmada zorluk çekerler. Akademik yaşantılarında, yanlış yapma, alay edilme korkularından derse aktif olarak katılamazlar. Ders içinde adeta görünmez olmak isterler bu durum onları mutsuz yapar ve akademik yaşantılarının üstüne bir karabasan gibi çöker, adeta kımıldayamazlar. Kimi zaman da kendilerini derste ve ya bir sosyal ortamda ifade etseler bile bunu çok yoğun kaygıyla yaptıklarından performansları olumsuz yönde etkilenir, gerçek kapasitelerini göstermezler.
Kendi isteklerini, ihtiyaçlarını sosyal ortamlarında yeterince ifade edemediklerinden hep başkalarının ihtiyaç ve isteklerinin gölgesinde yaşarlar. Çoğu kez bunu zaten az sayıda olan arkadaşlarını kaybetmemek için yaparlar. Kendi istek ve ihtiyaçlarını ifade etmek yada başkalarının istek ve ihtiyaçları ile uzlaşma becerisinden yoksun kalmak bu çocukları giderek mutsuz yapar.Aileler çoğu kez bunu "Hep başkalarının istediğini yapıyor,hiç kendini gösteremiyor,hep silik kalıyor!"biçiminde ifade edip bu duruma üzülürler. Bazı çocuklarda bu durum aşırı güç eğilimlerine başvurmalarına yol açabilir. Çocukluklarında özgüven problemi, buna bağlı olarak düşük sosyal kabul görme ve akademik başarısızlık yaşayanların yetişkinlik dönemlerinde de aynı sorunların çıkmazında kaldıkları araştırmalarla belgelenmiştir.
Sosyal beceri eğitimi çocuklarda özgüven eksikliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir araçtır. Sosyal beceri eğitimiyle desteklenen çocukların özgüvenlerinde olumlu gelişmeler görülmekte ve daha mutlu ve sağlıklı bir yetişkinliğin yolu açılmaktadır.

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...