Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

SOBECE'de Çocuklarla Neler Çalışılır ?

İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
1.Göz kontağı kurma
2.Konuşan kişinin yüzüne bakma
3.Dinleme
4.Selamlaşma (Karşılaşma)
5.Vedalaşma
6.Konuşmayı başlatma
7.Konuşmayı sürdürme
8.Teşekkür etme
9.Özür dileme
10.Yardım isteme – Yardım etme
11.Soru sorma
12.Yönergelere uyma
13.Kendini tanıtma
14.Başkalarını tanıtma
15.İzin isteme
16.Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma
17.Yeni durumlara alışma/uyum sağlama
18.Paylaşma
19.Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme
20.Arkadaşlarını barıştırma
21.Uzlaşma
22.İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme
23.Başkalarını takdir etme

Atılganlık Becerileri
1.Bir isteği ifade etme
2.Başkasının isteğini kabul/red etme
3.Davet etme
4.Düşüncelerini ifade etme
5.Hayır diyebilme
6.İkna etme
7.Gerçeği söyleme
8.Hakkını koruma ve savunma


Duygulara Yönelik Beceriler
1.Duyguları tanıma
2.Kendi duygularını anlama
3.Diğerlerinin duygularını farketme ve anlama
4.Duygularını ifade etme
5.Diğerlerininduygularını anladığını gösterme ve bu  duygulara uygun tepki verme
6.Kendini ödüllendirme ve takdir etme
7.Empati

Saldırgan Davranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri
1.Kızgınlığını kontrol etme
2.Kavgadan uzak durma
3.Kendini durdurma
4.Kendini sakinleştirme
5.Alay edilme ile başa çıkma
6.Hatayı kabul etme
7.Uygun olmayan dokunma ile baş etme
8.Engellenmeye karşı tolerans geliştirme ve isteklerini erteleme

Sorun Çözme Becerileri
SOBECE Çözüm Kiti
1.Sorun ne?
2.Çözümlerin ne?
3.Çözümlerinin sonuçları neler?
4.Değerlendir
5.En iyi çözümü seç
6.Haydi uygula

Plan Yapma
1.Zaman yönetimi yapma
2.Özgür zamanları değerlendirme
3.Organizasyon yapma


Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri
1.Gruba katılma
2.Grup oluşturma
3.Oyuna katılma
4.Grup içi kurallara uyma
5.Verilen etkinliği tamamlama
6.Sırasını bekleme
7.Yardımlaşma
8.Grupta iş bölümüne uyma
9.Bir etkinliği başlatma
10.Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma
11.Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme
12.Başkalarının haklarına saygılı olma
13.Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme
14.Kıskançlık duygusuyla baş edebilme
15.Grup içi krizlerle başa çıkma
16.Bilgi paylaşımında bulunma

 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...