Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

SSS

1.Kısaca SOBECE nedir?
SOBECE  sosyal becerileri 5-12 yaş arası çocuklarla eğlenceli, dinamik bir şekilde  çalışmak üzere hazırlanmış oyunları, egzersizleri içeren bir sosyal beceri eğitim programıdır.
SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır:
•İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
•Atılganlık Becerileri
•Duygulara Yönelik Beceriler
•Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle  Başa Çıkma Becerileri
•Problem Çözme Becerileri
•Plan Yapma Becerileri
•Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

2.SOBECE’den kimler faydalanabilir?
SOBECE ‘den 5-12 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilir. Sosyal beceri eğitimi,   her çocuk için gelişimine katkı sağlayan çok önemli bir fırsattır. Üstelik sosyal beceri eğitimi ergenlikte ve yetişkinlik döneminde ortaya çıkan pek çok sorun için önleyicidir.
SOBECE’den özellikle;
•Arkadaş edinmede sorun yaşayanlar,
•Özgüven eksikliği olanlar,
•Sorumluluk almayanlar,
•Dikkat eksikliği olanlar,
•Hiperaktivitesi, dürtüselliği olanlar,
•Öğrenme güçlüğü olanlar,
•Sosyal ortamlarda kaygılanan ve heyecanlananlar,
•Kurallara uymada zorluk çekenler,
•Anne- baba veya öğretmenine karşı gelenler,
•Öfkesini kontrol edemeyenler,
•Uyum ve davranış sorunları yaşayanlar,
•Gelişimsel gerilik yaşayanlar.

3.SOBECE eğitimini çocuklara kimler verebilir?
SOBECE eğitimini almış, psikolog, psikolojik danışman, çocuk psikiyatri, çocuk gelişim uzmanı ve özel eğitim uzmanları çocuklara yönelik SOBECE çalışmaları yapabilir.

4.Çocuğumun neden sosyal beceri eğitimine ihtiyacı olsun?
Çocuğunuzda aşağıdakilerden bir ve ya birkaç tanesi varsa  çocuğunuzun sosyal beceri eğitimine ihtiyacı vardır:
-Kendine güven duymuyorsa,
-Bir konuşmayı başlatmada ve sürdürmekte sorun yaşıyorsa,
-Girişken değilse,
-Arkadaş ilişkilerinde sorun varsa,
-Sosyal ortamlara girmekte sıkıntı yaşıyorsa,
-Söylediklerinizi dinlemiyorsa,
-Evde ve ya okulda kurallara uymuyorsa,
-İsteklerini, düşüncelerini  ifade edemiyorsa,
-Topluluk önünde konuşmakta kendini ifade etmekte zorlukları varsa,
-Hakkını koruyup savunamıyorsa,
-Kızgınlığını kontrol edemiyorsa,
-Sorunlarını çözme konusunda sıkıntıları varsa,
-Göz kontağını az kuruyorsa,
-Duyguları anlayıp ifade edemiyorsa,
-Empati kuramıyorsa,
-Alay edilme ile başa çıkamıyorsa,
-Zamanı planlama, organize olma konusunda sıkıntıları varsa,
-Akran gruplarına giremiyorsa,
-Kıskançlık duygusuyla baş edemiyorsa,
-Ödevlerini yapmıyorsa,
-Başkalarının haklarına saygılı olmuyorsa,
-Yardımlaşma ve paylaşma yapmıyorsa,
-Çevresindekilere karşı saldırgan davranışları varsa.


5.Çocuğumun SOBECE’den faydalanıp faydalanmadığını nasıl anlarım?
SOBECE eğitiminden önce, siz ebeveynleri ve öğretmeni tarafından Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği ile çocuğunuzun sosyal becerilerini değerlendirmesini yapmanız istenir, SOBECE eğitimi tamamlandıktan sonra ise yine aynı ölçek aracılığıyla tekrar bir değerlendirme yaparsınız, bu ölçekler arasındaki puanlar karşılaştırarak çocuğunuzun SOBECE’den nasıl bir fayda sağladığı objektif olarak değerlendirilmiş olur. Ayrıca, SOBECE eğitiminin sonunda çocuğunuzun çalışma sırasındaki performansıyla ilgili bir rapor sizinle paylaşılır. SOBECE eğitimini daha önce alan çocuklarımızın aile ve öğretmenleri,  ev ve okul ortamında çocuklarının yaşadıkları sıkıntılarla ilgili pek çok olumlu gelişme bildirmişlerdir.

6.Çocuğum SOBECE’den ne gibi faydalar sağlar?
SOBECE eğitimi alan çocuklar;
-Kendisine güvenir.
-Girişkendir.
-Öfkesini kontrol edebilir, kendini sakinleştirebilir.
-Daha mutlu olur.
-Kendisini daha iyi ifade edebilir.
-Arkadaş edinebilir.
-Oyun ve etkinliklere katılır.
-Kurallara uyar.
-Haklarını koruyabilir.
-Duygularını tanır ve ifade eder.
-Başkalarının haklarına saygılı olur.
-Empati kurar.
-İsteklerini erteleyebilir.
-Sorunlarını çözebilir.
-Zamanını, gününü planlar
-Konuşan kişiyi dinler ve konuşmayı sürdürür.
-İstek ve ihtiyaçlarını ifade eder.
-Gerektiğinde hayır diyebilir.
-Nezaket ifadelerini kullanırlar.
-Sırasını bekler.
-Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler verir.
-Kendini koruyabilir.
-Kıskançlık duygusuyla baş eder.
-Grup içi krizlerle baş eder.
-Yardımlaşır ve paylaşır.

7.Sobece’nin bilimsel temelleri neye dayanıyor?
SOBECE  etkinliği bir çok bilimsel araştırmayla ortaya konmuş kognitif davranış  terapisi ve psikodrama başta olmak üzere, sosyal öğrenme kuramı , rol canlandırma, akran destekli öğrenme yaklaşımları temel alınarak hazırlanmıştır.

8.Sosyal becerisi yetersiz çocukları neler bekler?
Sosyal becerilerde yetersiz olan çocuklar yaşamları boyunca, evde ve okulda uyum sorunları yaşamakta, kişiler arası ilişkilerde, akademik çalışmalarında, duygusal davranışsal alanlarda, mesleki yaşamlarında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır (Antia, Kreimeyer, Eldredge ,1994; Haynes, Moran, Pindzola, 1990; Chandsey,1992; Zirpoli ve Meloy, 1997). Yapılan araştırma sonuçları, çocuklarda sosyal beceri yetersizliğinin akranları tarafından rededilmeye neden olduğu görüşünü desteklemektedir (Farmer, Pearl ve Acker, 1996). Ayrıca Johnson ve Johnson (1990) yaptıkları bir çalışmada iş kaybetmenin %90’ının nedenlerinin sosyal problemler olduğunu vurgulamışlardır.  
9.Anne baba olarak çocuğumu sosyal beceriler konusunda nasıl destekleyebilirim?
Bebek yeni doğduğunda ilk olarak annenin gözleri ile buluşur.Ardından, çıkardığı sesler anne tarafından anlamlandırılır ve böylelikle ihtiyaçları karşılanır.Anne,adeta bir ayna olur ve bebeğin tepkilerini ona yansıtır. Bebekleri ile konuşan,konuşurken göz kontağı kuran anne babaların çocukları da konuşurken göz kontağı kurarlar.Anne ve babalar,çocukları için sosyal becerilerin gelişmesindedavranışları ile model olurlar.Çocuklar,anne ve babalarını taklit ederler.Ailenin sosyal beceri yeterliliği çocuk için çok önemlidir ancak her zaman yeterli olmayabilir.Bazı çocuklar gördükleri ve öğrenip desteklendikleri bir davranışı daha kolay biçimde yaparlar.Bazı çocuklarsa,ailelerinde gördükleri halde kendi kişisel özelliklerinden dolayı sosyal becerileri uygulamakta zorluk çekebilirler. Bazen de nasıl yapacaklarını bilemeyebilirler.Ailelerde neden yapamadıklarını bir türlü anlayamazlar.Anne baba ve çocuk arasında bir kör döğüş başlar.Ailedeki iletişim bu noktaya gelmeden profesyonel yardım almakta fayda vardır. SOBECE,ailelere çocuklarındaki sosyal becerileri destekleyip geliştirmelerine ve varsa  yetersizliklerinifarketmelerine yardımcı, rehber niteliğinde bir programdır.Programın içeriğinde yer alan ev ödevleri anne babalar için iyi bir yön gösterici işlevi görür.

9.Çocuğum sosyal becerileri kendi kendine öğrenemez mi?
Çocuklar sosyal beceriyi iletişim ve etkileşim içinde öğrenirler.Bu süreçte, gözlem yapma ve taklit etme de ağırlıklı olarak yer alır. Ancak bir davranışın kazanılıp,sürdürülmesinde, o davranışla ilgili çocuğa olumlu geri bildirim vermek de çok önemlidir. Çocuklar, hangi davranışların onaylandığını, hangilerininse onaylanmadığını görerek sosyal becerilerini oluştururlar.Aileler,kendi çocuklarını çok nesnel biçimde değerlendiremeyebilirler.5-12 yaş arasında akran onayı da önemlidir ancak çok belirgin olmayabilir.Çocuklar arkadaşlarının, bazen olumsuz davranışlarına da onay verebilirler.Dolayısıyla çocuğun bir referansa ihtiyacı vardır.Hem akranlarının, hem de bir uzmanın olduğu bir grupta,çocuklar hem görerek hem deneyimleyerek hem de olumlu geri bildirim alarak sosyal becerilerini daha iyi geliştirirler.    

10.Öğretmen olarak öğrencilerimin sosyal becerilerini nasıl destekleyebilirim?
Okul,toplumsal yaşamın küçük ama çocuk için büyük ve önemli bir alanıdır. Okulla birlikte,sosyalleşme daha işlevsel olduğundan çocuğun sahip olduğu becerilerin test edildiği bir alandır.Çocuğun,kendini tanıtma,isteğini ifade etme,hayır diyebilme,izin isteme,bir gruba katılma,işbirliği yapabilme, kendini durdurma gibi pek çok beceri okul ortamında gerekli sosyal beceriler arasında yer alır.Pek çok öğretmen akademik yetersizlikten önce sosyal becerilerdeki eksiklikleri fark eder. Çünkü bilir ki çocuğun arkadaşları arasındaki sosyal kabulu onun akademik yaşantısı için de çok önemlidir.Bunun bilincinde olan öğretmen çocuk için endişelenir.Okullar için SOBECE programı,öğretmenlere sosyal olarak kabul görmeyen çocuklarla ilgili yaşadıkları sorunları çözmede yardımcı olacak güçlü,etkin ve eğlenceli bir programdır.Öğretmenler bu programı sadece sosyal beceri alanında güçlükleri olan çocuklarla değil tüm öğrencileri ile birlikte uygulayabilirler.Çünkü,programın sorun davranışları değiştirme, iyileştirme özelliğinin yanında ileride oluşabilecek sorunları önleme ve kazanılan davranışların kalıcılığını sağlama özelliği de mevcuttur.

11.Sosyal beceriler kalıtsal mıdır, öğrenilebilir mi?
Sosyal becerilerin kalıtsal olarak kuşaktan kuşağa aktarılabildiğini gösteren araştırmalar bulunmamaktadır.Ailelerin çocukları ile ilgili olarak bu tür söylemleri bir temenni  bir beklenti olabilir.Michelsin, Sugai, Wood ve Kazdin (1983),sosyal beceriler alanında bulunan tanımları inceleyerek şu ortak noktalara ulaşmışlardır.Sosyal beceriler, temelde öğrenme yolu ile kazanılmakta (özellikle sosyal öğrenme) sözel ve sözel olmayan davranışları içermekte,etkili ve uygun etkileşim başlatmakta ve etkileşime tepki vermeyi sağlamaktadırlar.Ayrıca,sosyal ödüllerle bu etkililiğinin arttığı,becerilerin bireyin çevreyle etkileşim sonucunda oluştuğu,bireyin yaşı, cinsiyeti,statüsü ile çevrenin özelliklerinden etkilenerek şekillendiği,bu becerilerdeki eksikliğin değerlendirmelerle ve ölçeklerle ortaya çıkarılıp,eğitimle geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir (Elliot ve Gresham,1993).

 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...