Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Sobece

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA  SOBECE
Dikkat eksikliği hiperaktivitebozukluğu  yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan akademik becerileri, sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitiyle belirgin gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda şunlar gözlenir:
•Dikkat bozukluğu
•Dürtüsel davranma
•Aşırı hareketlilik

Kimi çocuklarda dikkatsizlik ön plandayken kimi çocuklarda hiperaktivite ön planda olabilir. Dikkat eksikliği hiperaktivitebozukluğuna  okula uyum sorunları, akademik başarısızlık, akran ilişkilerinde, aile içi ilişkilerde sorunlar eşlik edebilir. Dikkat eksikliği olan çocuklara uygulanan sosyal beceri eğitim programı bu çocukların okulda, evde ve sosyal ortamlarda ortaya çıkan sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmada oldukça etkilidir. 2004 yılında NationalInstitute of MentalHealth’inAmerika’da yaptığı çalışma, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda davranışsal ve psikososyal müdahalelerin ve sosyal beceri eğitiminin çok önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.  

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar SOBECE’nin sağladığı faydalar şunlardır:
-Kurallara uyabilme
-Yönergeleri izleyebilme
-Verilen görevleri tamamlayabilme
-Anne, babaya ve öğretmene olan karşı gelme davranışlarında düzelme
-Dinleme becerisinin artması
-Okula uyumun artması
-Arkadaş ilişkilerinde düzelme
-Zamanını planlayabilme
-Organize olma, plan program yapabilme
-Yerinde oturabilme
-Konuşmasını durdurabilme
-Sırasını bekleyebilme
-İsteklerini erteleyebilme
-Dürtülerini kontrol edebilme
-Öfkesini kontrol edebilme
-Başkalarının haklarına saygılı olma
-Kriz durumlarıyla başa çıkma 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...