Çocuklar İçin Sobece Grupları

Öncelikle anne-baba ve çocukla görüşerek çocuğun ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin tespit edilmesi için çocuğun sosyal beceri düzeyinin değerlendirilmesi yapılır. Uzman anne, babayla görüşüp çocukla ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra, çocukla da görüşerek klinik değerlendirmesini yapar. Uzman çocuğa sosyal beceri değerlendirme protokolünü uygular ve SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğini doldurur. Anne-babanın ve gerekirse öğretmenin de SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğini doldurması istenir. Gerekli puanlamalar yapıldıktan sonra ortaya 8 ayrı ortalamadan oluşan bir grafik çıkar. Bunlar:

Ortaya çıkan sosyal beceri değerlendirmesi sonuçlarına göre uzman, çocuğun grup çalışması için uygunluğunu belirler, uzmanın değerlendirmesine göre çocuk için bireysel uygulamanın mı grup uygulamasının mı uygun olduğu tespit edilir. Grup çalışması şekilde düzenlenmektedir. Gruplarda 7 modülün birden uygulanması söz konusu olduğu gibi, tek tek modüller halinde de uygulanan grup çalışmaları vardır.

 1. İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
 2. Atılganlık Becerileri
 3. Duygulara Yönelik Beceriler
 4. Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri
 5. Sorun Çözme Becerileri
 6. Plan yapma
 7. Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri
 8. GENEL Sosyal Beceri Düzeyi

Yaş:

5-12 yaş arası tüm çocuklar

Yöntem

Bu program; oyunlar, drama, model olma, rol yapma, resimli kartlar, kuklalar, yarışmalar, görsel ve yazılı çalışma egzersizleri vb. kullanılarak ve pekiştirme yöntemleri uygulanarak yapılacaktır.

Program İçerik

12 hafta boyunca toplam 24 oturum olarak planlanır.

Oturumlar aynı günde 45’er dakikalık iki oturumun birleştirilmesiyle 90 dakikalık blok şeklinde düzenlenir. Gruplardaki çocuk sayısı en az 4, en fazla 8 kişidir. Program içinde katılan çocukların ailelerine 2 kez aile danışmanlığı verilir. Ayrıca çocukların öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak geri bildirimler alınır. Her oturum sonunda o gün ele alınan becerilerle ilgili ailenin de sorumlu olduğu ev ödevleri verilir. Programın başında ve sonunda olmak üzere çocukla ilgilenen uzman, öğretmen ve ailenin dolduracağı Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği doldurulur. 12 haftanın sonunda her çocuk için ayrıntılı bir değerlendirme raporu hazırlanarak ailelere sunulur.

Ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız:

(0507) 465 49 43

(216) 355 19 56

 

SOBECE

Grup Danışmanları

Grup Yöneticileri

tucehanim-kare

Aygün Tuçe Ataş

Uzman Klinik Psikolog, Aile Terapisti

zeynep-kurt-kareweb

Zeynep Kurt

Uzman Klinik Psikolog

ilknurhanim-kare

İlknur Efeçınar

Psikolog, Psikodramatist

cerenhanim-kareweb

Ceren Tan Nayır

Uzman Klinik Psikolog

Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.

Sosyal becerileri yeterince gelişmemiş çocuklar evde, okulda çeşitli uyum sorunları yaşamaktadırlar.  Bu durum çocukların akademik başarılarını da etkileyebilmektedir.

Çocukluk döneminde sosyal becerilerdeki yetersizlikler ergenlik ve yetişkinlikte giderek artan davranış ve uyum sorunlarına yol açmaktadır. Yetişkinlikte iş, evlilik hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır.

Sosyal becerilerin akran grubu içinde çalışılması oldukça önemlidir. Çünkü, grup yaşantısı toplumsal yaşamın küçük bir örneklemini oluşturur. Çocuğa daha güvenli bir ortamda korkmadan, kaygılanmadan yeni davranışlar öğrenebileceği, deneyimleyebileceği bir ortam fırsatını sunar.

Grubun konunun uzmanı kişiler tarafından yönetilmesi, grup içindeki doğru davranışların pekiştirilmesine, yanlış davranışların anında müdahale ile değiştirilmesine ve yeni davranışların cesaretlendirilerek ve çeşitli çalışmalarla kazandırılmasına olanak sağlayacaktır.

Kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan çocuklar akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul gören mutlu çocuklar olacaklardır.

İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

 

1.  Konuşan kişinin yüzüne bakma

2. Göz kontağı kurma

3. Dinleme

4. Selamlaşma (karşılaşma)

5. Vedalaşma

6. Konuşmayı başlatma

7. Konuşmayı sürdürme

8. Teşekkür etme

9. Özür dileme

10. Yardım isteme – Yardım etme

11. Soru sorma

12. Yönergelere uyma

13. Kendini tanıtma

14. Başkalarını tanıtma

15. İzin isteme

16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma

17. Yeni durumlara alışma uyum sağlama

18. Paylaşma

19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme

20. Arkadaşlarını barıştırma

21. Uzlaşma

22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme

23. Başkalarını takdir etme

Atılganlık Becerileri

 1. Bir isteği ifade etme
 2. Başkasının isteğini kabul/reddetme
 3. Davet etme
 4. Düşüncelerini ifade etme
 5. Hayır diyebilme
 6. İkna etme
 7. Gerçeği söyleme
 8. Hakkını koruma ve savunma

Duygulara Yönelik Beceriler

 1. Duyguları tanıma
 2. Kendi duygularını fark etme ve anlama
 3. Diğerlerinin duygularını fark etme ve anlama
 4. Duygularını ifade etme
 5. Diğerlerinin duygularını anladığını gösterme ve bu duygulara uygun tepki verme.
 6. Kendini ödüllendirme ve takdir etme
 7. Empati

Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri

 1. Kızgınlığını kontrol etme
 2. Kavgadan uzak durma
 3. Saldırgan davranışlardan kendini koruma
 4. Kendini durdurabilme
 5. Kendini sakinleştirebilme
 6. Alay edilme ile başa çıkma
 7. Hatayı kabul etme
 8. Uygun olmayan dokunma ile baş etme
 9. Engellenmeye karşı tolerans geliştirme, isteklerini erteleyebilme

Sorun Çözme Becerileri

SOBECE Çözüm Kiti

 • Sobece Çözüm kitini yaşadığın bir sorunda uygula.
 • Okulda arkadaşlarınla/evde ailen ile yaşadığın bir sorunu SOBECE çözüm kitini kullanarak çöz.
 • Ailece yaşadığınız bir anlaşmazlığı, aile toplantısı yapıp SOBECE çözüm kitini kullanarak çözün.

Plan Yapma Becerileri

 1. Zaman yönetimi yapma
 2. Yaptığı planları uygulama
 3. Özgür zamanları değerlendirme
 4. Organizasyon yapma
 5. Bir günü ve haftayı planlama
 6. Durumlar değiştiğinde yeni plan yapma
 7. Zamanın farkında olma
 8. Yapacağı bir işin ne kadar süreceğini öngörme

Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

 • Bir gruba katılma
 • Bir grup oluşturma
 • Oyuna katılma
 • Grup içi kurallara uyma
 • Verilen etkinliği tamamlama
 • Sırasını bekleme
 • Yardımlaşma
 • Grupta iş bölümüne uyma
 • Bir etkinliği başlatma
 • Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma
 • Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme
 • Başkalarının haklarına saygılı olma
 • Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme
 • Kıskançlık duygusu ile baş edebilme
 • Grup içi krizlerle başa çıkma
 • Bilgi paylaşımında bulunma
Son Yazılar