Okullar İçin SOBECE

Okullarda Sosyal Beceriler’in Önemi

Okullar toplumsal yaşamın aileden sonra gelen en önemli örneklemlerinden biridir. Çocuklar sosyalleşmeyi büyük ölçüde okulda öğrenirler. Hangi davranışların kabul edileceğini hangisinin kabul edilemez olduğunu akranları ile ilişki içinde ve öğretmenlerinin rehberliğinde deneyerek öğrenirler. Öğretmenler uygun geribildirimlerle davranışları yönetirler. Okul ortamında sosyal olarak kabul gören çocuklar daha mutlu ve daha başarılı olur. Sosyal olarak kabul edilme ile akademik başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren pek çok araştırma vardır. Duygularını, istek ve ihtiyaçlarını ifade eden, paylaşma, uzlaşma ve problem çözme becerileri olan çocuklar arkadaşları tarafından en fazla seçilen çocuklar olurlar. Bu anlamda öğretmenleri ile de iş birliği içindedirler. Okulun huzur ortamına büyük katkıları olur.

Sosyal yetersizlikleri nedeni ile arkadaşları tarafından istenmeyen, oyunlara alınmayan çocuklar daha çok olumsuz davranışlarla dikkat çekmeye çalışırlar. Öğrenme ortamını olumsuz etkiler, öğretmenlerin sabırlarını sınarlar. Bu anlamda öğretmenlerin sosyal becerileri gündeme gelir.

Öğrencilerinin sorunlarını ve beklentilerini karşılayabilmek için uygun sosyal becerileri olan öğretmenler daha kısa sürede ve etkili çözümler üretirler. Günümüzde çok büyük iş yükü altında olan öğretmenlerin çoğunun tükenmişlik sendromu yaşadıklarını biliyoruz. Öğretmenlerin sosyal becerilerini gözden geçirerek kendilerini güçlendirmeleri hem onların hem de öğrencilerinin işlevlerinin iyileşmesine ve verimli olmasına yarayacaktır.

Öğrencilerinin akademik başarıları kadar sosyal becerilerini desteklemede en önemli kişilerden biri öğretmenlerdir. Çocuğun, kendini tanıtma, isteğini ifade etme, hayır diyebilme, izin isteme, bir gruba katılma, iş birliği yapabilme, kendini durdurma gibi pek çok beceri okul ortamında gerekli sosyal beceriler arasında yer alır.

Pek çok öğretmen akademik yetersizlikten önce sosyal becerilerdeki eksiklikleri fark eder. Çünkü bilir ki çocuğun arkadaşları arasındaki sosyal kabulü onun akademik yaşantısı için de çok önemlidir. Bunun bilincinde olan öğretmen çocuk için endişelenir.

Okullardaki şiddet eylemlerinin çoğunda akran zorbalığında sosyal beceri eğitimi eksikliği ön plandadır. Okul gibi toplumsal bir yapıda isteklerin ihtiyaçların karşılıklı beklentilerin konuşulması gerekir. Hep kendi isteğinin olmasını isteyen bir öğrenci sonunda isteklerini zorla yaptırır. Hatta böyle çocuklar bir araya gelip çete benzeri gruplar oluşturarak, diğer çocukların haklarını gasp ederler. Okul idarelerinin bile çaresiz kalabildiği durumlar yaşanır.

SOBECE programı okullarda uygulanabilirliği yüksek bir programdır. Çocukların, ilişki başlatma ve sürdürme, duygularını ifade etme, karşısındakini dinleme, karşısındakinin durumu ile ilgili farkındalık sahibi olma, plan yapma, problem çözme ve bir grupla iş birliği yapma becerilerine sahip olması hem okuldaki sosyal yaşamını, hem de akademik yaşantıyı zenginleştirir ve kolaylaştırır.  Okullar için SOBECE programı, öğretmenlere sosyal olarak kabul görmeyen çocuklarla ilgili yaşadıkları sorunları çözmede yardımcı olacak güçlü, etkin ve eğlenceli bir programdır. Öğretmenler bu programı sadece sosyal beceri alanında güçlükleri olan çocuklarla değil tüm öğrencileri ile birlikte uygulayabilirler. Çünkü, programın sorun davranışları değiştirme, iyileştirme özelliğinin yanında ileride oluşabilecek sorunları önleme ve kazanılan davranışların kalıcılığını sağlama özelliği de mevcuttur.

Son Yazılar