Çocuğumda Sosyal Beceri Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?

Çocuğumda Sosyal Beceri Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?

Sosyal beceri; bireyin kendini ifade etme, toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve içinde bulunduğu gruba uyum sağlama amacıyla sergilemesi gereken davranışların tümünü ifade eder.

Sosyal beceri yetersizliği, bireyin çeşitli sosyal becerilere sahip olmaması veya sahip oldukları halde becerileri uygun ortam ya da durumlarda kullanamaması halidir. Sosyal beceri eksikliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, sosyal kaygı, karşıt gelme bozukluğu, öfke kontrol zorluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, uyum ve davranış sorunları ve gelişimsel gerilik yaşayan çocuklarda daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu sorunları olmasa dahi sosyal beceri eksikliği yaşıyor olabilir. Sosyal beceri eksikliği olan çocuklar kendilerini mutsuz hissedebilirler. Girdikleri sosyal ortamlarda kaygılı, heyecanlı veya öfkeli davranabilirler.

Çocuğunuzda aşağıdakilerden bir veya birkaç tanesi varsa çocuğunuzun sosyal beceri eksikliği olabilir:

 • Kendine güven duymuyorsa,
 • Bir konuşmayı başlatmada ve sürdürmekte sorun yaşıyorsa,
 • Arkadaş ilişkilerinde sorun varsa,
 • Sosyal ortamlara girmekte sıkıntı yaşıyorsa,
 • Söylediklerinizi dinlemiyorsa,
 • Evde veya okulda kurallara uymuyorsa,
 • İsteklerini, düşüncelerini ifade edemiyorsa,
 • Topluluk önünde konuşmakta kendini ifade etmekte zorlukları varsa,
 • Hakkını koruyup savunamıyorsa,
 • Kızgınlığını kontrol edemiyorsa,
 • Sorunlarını çözme konusunda sıkıntıları varsa,
 • Göz kontağını az kuruyorsa,
 • Duyguları anlayıp ifade edemiyorsa,
 • Empati kuramıyorsa,
 • Alay edilme ile başa çıkamıyorsa,
 • Zamanı planlama, organize olma konusunda sıkıntıları varsa,
 • Akran gruplarına giremiyorsa,
 • Kıskançlık duygusuyla baş edemiyorsa,
 • Ödevlerini yapmıyorsa,
 • Başkalarının haklarına saygılı olmuyorsa,
 • Yardımlaşma ve paylaşma yapmıyorsa,
 • Çevresindekilere karşı saldırgan davranışları varsa.
Son Yazılar