Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Sobece Programı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Sobece Programı

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkan akademik becerileri, sosyal becerileri olumsuz yönde etkileyen dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivitiyle belirgin gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda şunlar gözlenir:

 • Dikkat bozukluğu
 • Dürtüsel davranma
 • Aşırı hareketlilik

Kimi çocuklarda dikkatsizlik ön plandayken kimi çocuklarda hiperaktivite ön planda olabilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna okula uyum sorunları, akademik başarısızlık, akran ilişkilerinde, aile içi ilişkilerde sorunlar eşlik edebilir. Dikkat eksikliği olan çocuklara uygulanan sosyal beceri programı bu çocukların okulda, evde ve sosyal ortamlarda ortaya çıkan sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmada oldukça etkilidir. 2004 yılında National Institute of Mental Health’in Amerika’da yaptığı çalışma, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda davranışsal, psiko-sosyal müdahalelerin ve sosyal beceri programının çok önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.

Uzmanın yaptığı değerlendirmeye göre, çocuklar ya bireysel SOBECE programına ya da SOBECE grup çalışmalarına dahil edilmektedirler. Bazı durumlarda ise hem bireysel hem grup çalışması birlikte yürütülmektedir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar SOBECE’nin sağladığı faydalar şunlardır:

 • Kurallara uyabilme
 • Yönergeleri izleyebilme
 • Verilen görevleri tamamlayabilme
 • Anne, babaya ve öğretmene olan karşı gelme davranışlarında düzelme
 • Dinleme becerisinin artması
 • Okula uyumun artması
 • Arkadaş ilişkilerinde düzelme
 • Zamanını planlayabilme
 • Organize olma, plan program yapabilme
 • Yerinde oturabilme
 • Konuşmasını durdurabilme
 • Sırasını bekleyebilme
 • İsteklerini erteleyebilme
 • Dürtülerini kontrol edebilme
 • Öfkesini kontrol edebilme
 • Başkalarının haklarına saygılı olma
 • Kriz durumlarıyla başa çıkma

Sobece programından faydalanan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan çocukların aile ve öğretmenlerin çocukların sağladıkları faydayla ilgili geri bildirimleri çok olumludur. Bu sorunu yaşayan çocukların evde ve okulda sorunlarının azaldığı bildirilmiştir. Sosyal Beceri Programı ev ortamının yumuşamasını, gerginliklerin azalmasını sağlarken okul ortamında ise çatışmanın azalmasını ve akademik başarının artmasını sağlamaktadır.

Son Yazılar