ONLINE SOBECE NEDİR?

 

      SOBECE programının zaman, mekanla ilgili zorluklar veya pandemi gibi sebeplerle yüz yüze uygulanamadığı durumlarda çevrimiçi olarak uygulanmasıdır. Öncelikle uzman, çocuğun anne- babası ve istenirse öğretmeni çocukla ilgili SOBECE Sosyal Beceri Ölçeğini online olarak doldurur. Bu ölçekteki puanlara göre çocuğa özel bireyselleştirilmiş SOBECE programı hazırlanır ve online SOBECE sistemi üzerinden çocuğun sorun yaşadığı alanlar da dikkate alınarak uygulanır. Çocuk ve uzmanın online olduğu sistemde sosyal becerilerle ilgili görsel ve ya sözel kartlar, egzersizler, oyunlar, çeşitli görevler çocuğun ekranına yansıtılarak beceriler çalışılır. Çocuğa çeşitli sorular sorarak, durum ve olay kartları üzerinden konuşarak problem çözme analitik düşünme gibi becerileri geliştirilir. Çeşitli görsellerle çocuğa geri bildirimler verilir. Çocuğa sunulan her danışmanlık hizmetinden sonra SOBECE pratik uygulaması verilerek o hafta çalışılan becerilerin uygulamasını yapması sağlanır. Belli aralıklarla aileyle de görüşmeler düzenlenerek ailenin de çocuğunun sosyal becerilerini ev ortamında nasıl destekleyebileceği konuşulur.

Gerek duyulursa ve istenirse öğretmenle de görüşme yapılarak öğretmenin çocuğun sosyal becerilerini okul ortamında nasıl destekleyeceği ile ilgili danışmanlık verilir. Programının uygulanması bittikten sonra SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği online olarak tekrar uygulanır. Ortaya çıkan ön test- son test grafiği ve rapor aileye gönderilir, öneriler ve değerlendirme aileyle görüşülür.

İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

1.  Konuşan kişinin yüzüne bakma

2. Göz kontağı kurma

3. Dinleme

4. Selamlaşma (karşılaşma)

5. Vedalaşma

6. Konuşmayı başlatma

7. Konuşmayı sürdürme

8. Teşekkür etme

9. Özür dileme

10. Yardım isteme – Yardım etme

11. Soru sorma

12. Yönergelere uyma

13. Kendini tanıtma

14. Başkalarını tanıtma

15. İzin isteme

16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma

17. Yeni durumlara alışma uyum sağlama

18. Paylaşma

19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme

20. Arkadaşlarını barıştırma

21. Uzlaşma

22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme

23. Başkalarını takdir etme

Atılganlık Becerileri

 1. Bir isteği ifade etme
 2. Başkasının isteğini kabul/reddetme
 3. Davet etme
 4. Düşüncelerini ifade etme
 5. Hayır diyebilme
 6. İkna etme
 7. Gerçeği söyleme
 8. Hakkını koruma ve savunma

Duygulara Yönelik Beceriler

 1. Duyguları tanıma
 2. Kendi duygularını fark etme ve anlama
 3. Diğerlerinin duygularını fark etme ve anlama
 4. Duygularını ifade etme
 5. Diğerlerinin duygularını anladığını gösterme ve bu duygulara uygun tepki verme.
 6. Kendini ödüllendirme ve takdir etme
 7. Empati

Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri

 1. Kızgınlığını kontrol etme
 2. Kavgadan uzak durma
 3. Saldırgan davranışlardan kendini koruma
 4. Kendini durdurabilme
 5. Kendini sakinleştirebilme
 6. Alay edilme ile başa çıkma
 7. Hatayı kabul etme
 8. Uygun olmayan dokunma ile baş etme
 9. Engellenmeye karşı tolerans geliştirme, isteklerini erteleyebilme

Sorun Çözme Becerileri

SOBECE Çözüm Kiti

 • Sobece Çözüm kitini yaşadığın bir sorunda uygula.
 • Okulda arkadaşlarınla/evde ailen ile yaşadığın bir sorunu SOBECE çözüm kitini kullanarak çöz.
 • Ailece yaşadığınız bir anlaşmazlığı, aile toplantısı yapıp SOBECE çözüm kitini kullanarak çözün.

Plan Yapma Becerileri

 1. Zaman yönetimi yapma
 2. Yaptığı planları uygulama
 3. Özgür zamanları değerlendirme
 4. Organizasyon yapma
 5. Bir günü ve haftayı planlama
 6. Durumlar değiştiğinde yeni plan yapma
 7. Zamanın farkında olma
 8. Yapacağı bir işin ne kadar süreceğini öngörme

Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

 • Bir gruba katılma
 • Bir grup oluşturma
 • Oyuna katılma
 • Grup içi kurallara uyma
 • Verilen etkinliği tamamlama
 • Sırasını bekleme
 • Yardımlaşma
 • Grupta iş bölümüne uyma
 • Bir etkinliği başlatma
 • Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma
 • Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme
 • Başkalarının haklarına saygılı olma
 • Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme
 • Kıskançlık duygusu ile baş edebilme
 • Grup içi krizlerle başa çıkma
 • Bilgi paylaşımında bulunma
Son Yazılar