Çocuklarla Bireysel Sobece Nasıl Yapılır?

Öncelikle anne-baba ve çocukla görüşerek çocuğun ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin tespit edilmesi için çocuğun sosyal beceri düzeyinin değerlendirilmesi yapılır. Ardından uzman çocuğa sosyal beceri değerlendirme protokolünü uygular ve SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğini doldurur. Anne-babanın ve gerekirse öğretmenin de SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğini doldurması istenir. Gerekli puanlamalar yapıldıktan sonra ortaya 8 ayrı ortalamadan oluşan bir grafik çıkar. Bunlar:

 • İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
 • Atılganlık Becerileri
 • Duygulara Yönelik Beceriler
 • Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri
 • Sorun Çözme Becerileri
 • Plan yapma
 • Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri
 • GENEL Sosyal Beceri Düzeyi

Ortaya çıkan sosyal beceri değerlendirmesi sonuçlarına göre çocuğa özel bireyselleştirilmiş SOBECE programı hazırlanır. 7 modül içindeki aşağıda yazılı olan 76 beceriden çocuğun ihtiyacı olanlar böylece belirlenmiş olur. 

SOBECE programı yüz yüze veya online olarak uzman tarafından eğlenceli egzersizler, görsel-yazılı olay kartları, oyunlar aracılığıyla seanslar halinde çocuğa uygulanır. Drama, rol canlandırma, model olma, karşılıklı soru-cevap, oyunlar, geri bildirim verme vs. kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Belirlenen maddeler çalışılırken belli aralıklarla aile seansları da planlanarak, ailenin çocuğun sosyal becerilerini desteklemek için yapması gerekenler konuşulur, ailenin çocukla ilgili yaşadığı sorunlarla ilgili gerekli destek sağlanır. Gerek duyulursa ve istenirse öğretmenle de görüşme yapılarak öğretmenin çocuğun sosyal becerilerini okul ortamında nasıl destekleyeceği ile ilgili danışmanlık verilir.

Programının uygulanması bittikten sonra SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği tekrar uygulanır. Ortaya çıkan ön test- son test grafiği ve rapor aileye verilerek, öneriler ve değerlendirme aileyle görüşülür.

SOBECE’deki 7 Modül ve 76 Beceri Alanı 

İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

 

1.  Konuşan kişinin yüzüne bakma

2. Göz kontağı kurma

3. Dinleme

4. Selamlaşma (karşılaşma)

5. Vedalaşma

6. Konuşmayı başlatma

7. Konuşmayı sürdürme

8. Teşekkür etme

9. Özür dileme

10. Yardım isteme – Yardım etme

11. Soru sorma

12. Yönergelere uyma

13. Kendini tanıtma

14. Başkalarını tanıtma

15. İzin isteme

16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma

17. Yeni durumlara alışma uyum sağlama

18. Paylaşma

19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme

20. Arkadaşlarını barıştırma

21. Uzlaşma

22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme

23. Başkalarını takdir etme

Atılganlık Becerileri

 1. Bir isteği ifade etme
 2. Başkasının isteğini kabul/reddetme
 3. Davet etme
 4. Düşüncelerini ifade etme
 5. Hayır diyebilme
 6. İkna etme
 7. Gerçeği söyleme
 8. Hakkını koruma ve savunma

Duygulara Yönelik Beceriler

 1. Duyguları tanıma
 2. Kendi duygularını fark etme ve anlama
 3. Diğerlerinin duygularını fark etme ve anlama
 4. Duygularını ifade etme
 5. Diğerlerinin duygularını anladığını gösterme ve bu duygulara uygun tepki verme.
 6. Kendini ödüllendirme ve takdir etme
 7. Empati

Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri

 1. Kızgınlığını kontrol etme
 2. Kavgadan uzak durma
 3. Saldırgan davranışlardan kendini koruma
 4. Kendini durdurabilme
 5. Kendini sakinleştirebilme
 6. Alay edilme ile başa çıkma
 7. Hatayı kabul etme
 8. Uygun olmayan dokunma ile baş etme
 9. Engellenmeye karşı tolerans geliştirme, isteklerini erteleyebilme

Sorun Çözme Becerileri

SOBECE Çözüm Kiti

 • Sobece Çözüm kitini yaşadığın bir sorunda uygula.
 • Okulda arkadaşlarınla/evde ailen ile yaşadığın bir sorunu SOBECE çözüm kitini kullanarak çöz.
 • Ailece yaşadığınız bir anlaşmazlığı, aile toplantısı yapıp SOBECE çözüm kitini kullanarak çözün.

Plan Yapma Becerileri

 1. Zaman yönetimi yapma
 2. Yaptığı planları uygulama
 3. Özgür zamanları değerlendirme
 4. Organizasyon yapma
 5. Bir günü ve haftayı planlama
 6. Durumlar değiştiğinde yeni plan yapma
 7. Zamanın farkında olma
 8. Yapacağı bir işin ne kadar süreceğini öngörme

Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

 • Bir gruba katılma
 • Bir grup oluşturma
 • Oyuna katılma
 • Grup içi kurallara uyma
 • Verilen etkinliği tamamlama
 • Sırasını bekleme
 • Yardımlaşma
 • Grupta iş bölümüne uyma
 • Bir etkinliği başlatma
 • Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma
 • Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme
 • Başkalarının haklarına saygılı olma
 • Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme
 • Kıskançlık duygusu ile baş edebilme
 • Grup içi krizlerle başa çıkma
 • Bilgi paylaşımında bulunma
Son Yazılar