Çocukta sosyal beceri eğitimi için bütünleştirici bir yaklaşım
iletişim
(0216) 360 00 06
(0533) 549 78 75
banner1

Sobece Nedir

SOBECE Nedir?
İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir öğrenme ve gelişim içindedir. Özellikle, sosyal becerilerin kazanılması çok erken yaşlarda başlar. Annenin bebeği ile buluşan gözleri ,bebeğin başkaları ile de göz kontağı kurmasına yol açacaktır.
Çocuğun hem kendisi hem de çevresi ile uyumlu bir birlikteliği sağlayan sosyal becerilerde yaşadığı yetersizlikler, onun hayatını pek çok alanda güçleştirebilir. Hem bilimsel araştırmalar hem de  gözlemlerimiz göstermektedir ki, sosyal becerileri yeterince gelişmemiş  çocuklar okulda ve evde ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Üstelik akran ilişkilerinde de sorun yaşayan çocuklar yoğun bir mutsuzluk yaşadıklarını davranışlarıyla da göstermektedirler, bu durum akademik başarıyı da olumsuz yönde etkilemektedir.
Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de  diğer insanlarla olan  yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında  başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir.
Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği  çok yönlü bir program geliştirmek  amacıyla yola çıktık.

SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır:
•İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri
•Atılganlık Becerileri
•Duygulara Yönelik Beceriler
•Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle  Başa Çıkma Becerileri
•Problem Çözme Becerileri
•Plan Yapma Becerileri
•Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

Bu başlıklar altında yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 76  beceri, yüzlerce egzersiz ve oyunla desteklenmiştir. SOBECE  kognitif davranış  terapisi, psikodrama, sosyal öğrenme kuramı , rol canlandırma, akran destekli öğrenme yaklaşımları temel alınarak hazırlanmıştır.
SOBECE eğitimi alan çocuklar; kendi duygularını ifade eden, haklarını saldırgan olmadan girişken şekilde koruyabilen, karşısındakini dinleyen, zor durumlarla başa çıkabilen, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayan, özgüveni olan bireyler olarak yetişeceklerdir. Sosyal becerileri gelişmiş çocuklar, akademik olarak daha başarılı olacak, akranları ve çevreleri tarafından kabul göreceklerdir.

 

Sobece Nedir

SOBECE Nedir? İnsan sosyal bir varlıktır. Hem kendisi ile hem de içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir beraberlik yaşar. Bunun için de bebeklikten başlayan bir Çocukluklarındaki sosyal beceri yetersizliği nedeniyle olumsuz deneyimleri olanların, yetişkinlik döneminde de diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde iş, meslek ve özel yaşamlarında başarısız ve mutsuz oldukları görülmektedir. Çocuk ve ailelerle çalışan iki psikolog olarak biz, sosyal beceri eğitimi alanında çocuklara yönelik hem eğlenceli, hem de ailelerin ve alanda çalışan uzmanların kolaylıkla uygulayabileceği çok yönlü bir program geliştirmek amacıyla yola çıktık. SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitim Programı) adını verdiğimiz bu programda 7 ana beceri alanı vardır: •İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri •Atılganlık Becerileri •Duygulara Yönelik Beceriler •Saldırgan Davranışlar ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri •Problem Çözme Becerileri •Plan Yapma Becerileri •Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri devamı...