5. Bildiri Özeti (Psikodrama)

5. Bildiri Özeti (Psikodrama)

Yazarlar

Aygün Tuçe Ataş,  İlknur Efeçınar

Özet

Sosyal Becerileri Yetersiz Olan Çocuklar,Yaşamları boyunca evde  ve okulda uyum sorunları yaşamakta, kişiler arası ilişkilerde, akademik çalışmalarında, duygusal davranışsal alanlarda, mesleki yaşamlarında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır.Yapılan araştırma sonuçları, çocuklarda sosyal beceri yetersizliğinin akranları tarafından reddedilmeye neden olduğu görüşünü desteklemektedir.Bu nedenlerle yeni bir Sosyal Beceri Eğitim Programı SOBECE geliştirmeye karar verdik.

Son Yazılar