Çocuğunuzun Sosyal Beceri Düzeyini Bilmek İster misiniz?

Bunun için ne yapmalıyım?

Merkezlerimize başvurarak çocuğunuzun sosyal beceri düzeyinin değerlendirilmesini isteyebilirsiniz. Uzmanlarımız anne, babayla görüşüp çocukla ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra ve çocuğunuzla görüşerek klinik değerlendirmesini yapar. Çocuğa sosyal beceri değerlendirme protokolünü uygular ve SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğini doldurur. Anne-babanın gerekirse öğretmenin de SOBECE Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeğini doldurması istenir. Gerekli puanlamalar yapıldıktan sonra ortaya çıkan grafik ve hazırlanan rapor size sunulur. Bu raporda çocuğunuzun sosyal beceri düzeyinin 7 modüldeki değerleri ve genel sosyal beceri düzeyi ile aileye öneriler yer alır.

Bu modüller:

1-İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri  

2-Duygulara Yönelik Beceriler

3-Atılganlık becerileri

4-Saldırgan davranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri

5-Sorun Çözme Becerileri

6-Plan Yapma Becerileri

7-Grupla Etkileşim ve bir İş Yürütme Becerileri.

Çocuğunuzun sosyal beceri düzeyini belirlemek niçin önemlidir?

 

 Bu konuyu üç başlıkta ele almak gerekir:

1. Önleyici

2. Gelişimsel

3. Terapi, sorun giderme

Önleyici;

Çocuğunuzun evde sizinle ve okulda arkadaşları ile bazı sıkıntılar yaşadığını fark ediyor olabilirsiniz. Çocuğunuzda aşağıdakilerden bir veya birkaç tanesi varsa çocuğunuzun sosyal beceri düzeyini belirlemek için değerlendirmekte fayda vardır.

 • Kendine güven duymuyorsa,
 • Bir konuşmayı başlatmada ve sürdürmekte sorun yaşıyorsa,
 • Girişken değilse,
 • Arkadaş ilişkilerinde sorun varsa,
 • Sosyal ortamlara girmekte sıkıntı yaşıyorsa,
 • Söylediklerinizi dinlemiyorsa,
 • Evde veya okulda kurallara uymuyorsa,
 • İsteklerini, düşüncelerini ifade edemiyorsa,
 • Topluluk önünde konuşmakta kendini ifade etmekte zorlukları varsa,
 • Hakkını koruyup savunamıyorsa,
 • Kızgınlığını kontrol edemiyorsa,
 • Sorunlarını çözme konusunda sıkıntıları varsa,
 • Göz kontağını az kuruyorsa,
 • Duyguları anlayıp ifade edemiyorsa,
 • Empati kuramıyorsa,
 • Alay edilme ile başa çıkamıyorsa,
 • Zamanı planlama, organize olma konusunda sıkıntıları varsa,
 • Akran gruplarına giremiyorsa,
 • Kıskançlık duygusuyla baş edemiyorsa,
 • Ödevlerini yapmıyorsa,
 • Başkalarının haklarına saygılı olmuyorsa,
 • Yardımlaşma ve paylaşma yapmıyorsa,
 • Çevresindekilere karşı saldırgan davranışları varsa

Gelişimsel;

Çocuğun gelişimsel yaş dilimlerinde sahip olması gereken becerileri yaşına uygun olarak edinmesi gelecekteki iş, sosyal ve özel hayatında sosyal becerileri sebebi ile yaşayabileceği sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla nasıl çocuk okuma- yazma, matematik gibi temel becerileri öğreniyorsa sosyal becerileri de çocukluk çağında öğrenerek edinmelidir.

Sosyal beceriler çok katmanlı beceriler bütünüdür. Hangi katmanda sıkıntısı olduğunu bilmek ve burada destekleyici olmak hem ebeveyn çocuk ilişkisini hem de çocuğun akranları ile ilişkisini düzeltip geliştirecektir. Çocuğunuzda herhangi bir sıkıntı gözlemlemiyor olabilirsiniz. Ancak, sosyal becerilerin gelişimsel olarak takip edilmesi önleyicilik açısından çok önemlidir. Sosyal beceriler, doğumdan başlayarak gelişir. Bu gelişimsel süreç içinde zamanında kazanılmayan becerileri de fark edip önlem almak gelecekteki sorunları engellemek için önemlidir.

Terapi, sorun giderme;

Bazı çocuklar ise ilişkilerinde, okul ve ev kurallarına uymakta, akademik sorumluluklarında ciddi sıkıntılar yaşar. Bu tarz durumlarda sosyal becerilerin çocuğun yaşadığı sorunlara terapi biçiminde uygulanması gerekir. Eğer çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan birini yaşıyorsa bu onun sosyal beceri düzeyini belirlemek için önemli bir uyarı olabilir.

 • Arkadaş edinmede sorun yaşıyorsa,
 • Özgüven eksikliği varsa,
 • Evde ve okulda sorumluluk almıyorsa,
 • Dikkat eksikliği gösteriyorsa,
 • Hiperaktivitesi ve dürtüselliği varsa,
 • Öğrenme güçlüğü çekiyorsa,
 • Sosyal ortamlarda kaygılanıyor ve heyecanlanıyorsa,
 • Kurallara uymada zorluk çekiyorsa,
 • Anne- baba veya öğretmenine karşı geliyorsa,
 • Öfkesini kontrol edemiyorsa,
 • Uyum ve davranış sorunları gösteriyorsa,
 • Gelişimsel gerilik yaşıyorsa,

 Sosyal becerisi yetersiz çocukları neler bekler?

Sosyal becerileri yetersiz olan çocuklar yaşamları boyunca, evde ve okulda uyum sorunları yaşamakta, kişiler arası ilişkilerde, akademik çalışmalarında, duygusal davranışsal alanlarda, mesleki yaşamlarında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır (Antia, Kreimeyer, Eldredge ,1994; Haynes, Moran, Pindzola, 1990; Chandsey,1992; Zirpoli ve Meloy, 1997). Yapılan araştırma sonuçları, çocuklarda sosyal beceri yetersizliğinin akranları tarafından reddedilmeye neden olduğu görüşünü desteklemektedir (Farmer, Pearl ve Acker, 1996). Ayrıca Johnson ve Johnson (1990) yaptıkları bir çalışmada iş kaybetmenin %90’ının nedenlerinin sosyal problemler olduğunu vurgulamışlardır.

Son Yazılar