Semina Arslan

Semina Arslan

Semina Arslan

Psikolog

Özyeğin Üniversitesi’ndeki psikoloji lisans eğitimi boyunca her dönem akademik başarı bursu kazanan Semina Arslan, Haziran 2020’de bölümünden ikincilikle ve yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur.

Lisans eğitimi boyunca Klinik Psikoloji, Klinik Değerlendirme ve Görüşme Tekniklerine Giriş vb. dersler almakla birlikte Özyeğin ve Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen araştırmalarda yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesinde Profesör Reşit Canbeyli’nin düzenlediği haftalık makale okumalarına katılmış, bu toplantılarda ağırlıklı olarak sirkadyen ritim, ketamin ve depresyon üzerine tartışmış ve laboratuvar tecrübesi edinmiştir.
Özyeğin Üniversitesinde ise ağırlıklı olarak 1-3 yaş arası çocuklarda bağlanma stilleri ve “Güvenli Çember Ebeveynliği” üzerine yapılan çalışmalarda AQS (Attachment Q Sort) kodlayıcısı ve gözlemci olarak yer almıştır. Annelerin bağlanma stillerine odaklanılan bir devam çalışmasında ise transkripsiyon yapma tecrübesi edinmiştir.
Yine Özyeğin Üniversitesinde Dr. Celia Şen danışmanlığında sosyal medya ve beslenme davranışları üzerine bir araştırma yapmış ve bu araştırma ile Çiğdem Kağıtçıbaşı Araştırma Festivalinde üçüncülük ödülü almıştır.

2018 yılında gönüllülük esası ile Beyaz Merdiven Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, 2019’da ise okulundan aldığı %100 burs ile Fransız Lape Hastanesinde stajlarını yapmıştır.

Halen, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren stajyer olarak dahil olduğu İZ Danışmanlık ve Habitat Psikolojide, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılara katılmakta ve SOBECE (Sosyal Beceri Eğitimi) ekibine, yürüttükleri grup eğitimlerinde gözlemci olarak yer almak, materyal düzenlemek, rapor yazmak, makale çevirileri yapmak gibi çeşitli görevlerde destek vermektedir.

Bahsi geçen grup eğitimlerinden biri Metris Ceza İnfaz Kurumunda yürütülen bir müdahale geliştirme ve etki değerlendirme projesidir. Bu projenin genç hükümlü ve tutuklulara yönelik sosyal beceri eğitimleri sürecinde asistanlık yapmış ve grup süreçlerini transkript etmiştir. Gözlemci olarak bulunduğu bir diğer grup süreci ise, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ile gerçekleştirilmiş bir grup eğitimi olmuştur.
Psi Chi Uluslararası Psikoloji Onur Topluluğu ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Son Yazılar