SOBECE Uygulama Kitapçıkları 1. İlişki Başlatma ve Sürdürme
Psikolog, Psikodramatist İlknur Efeçınar

SOBECE Uygulama Kitapçıkları 1. İlişki Başlatma ve Sürdürme
Psikolog, Psikodramatist İlknur Efeçınar

İlişki başlatma ve sürdürme becerileri, kişinin bir ilişkide kullanabileceği en temel adımları içerir. Bebeğin annesi ile iletişimi göz teması ile başlar. Bebek yalnızca anne ve baba ile iletişimdeyken çocuk giderek daha büyük bir sosyal çevre ile iletişim kurmaya başlar. Kardeşleri, öğretmenleri, akranları ve diğer büyükler gibi. Daha geniş bir çevre, daha çeşitli becerileri gerektirir: biriyle konuşurken onu dinleme, yüzüne bakma, kendini tanıtma, uygun yerde uygun nezaket ifadelerini kullanma, biriyle karşılaştığında selamlaşma, ayrılırken vedalaşma, arkadaşları ile paylaşma, yardım isteme, uzlaşma gibi. Bazı çocuklar bu becerileri daha kolay öğrenirken bazı çocuklar çeşitli nedenlerle bu becerileri kazanamazlar. En temel beceriler olan ilişki başlatma ve sürdürme becerilerini geliştiremeyen çocuklar diğer becerileri de (duygularını ifade etme, atılganlık, saldırgan davranış ve dürtülerle başa çıkma, sorun çözme, plan yapma, grupla etkileşim bir iş yürütme becerileri) geliştirmekte zorluk yaşarlar. Oysaki çocuğun ailesi ve akranları içindeki yeri bu beceriler aracılığıyla sağlanır. Sosyal beceriler, çocuğun okul hayatı için gerekli olan bilişsel becerileri de geliştirir. Çocuk bu beceriler aracılığıyla hem kendi hem de arkadaşlarıyla ilgili olumlu duygular içinde olur. Bu durum, onun kendine olan güvenini arttırır. Akran ilişkileri olumlu gelişir. Duygusal, sosyal ve akademik hayatı bu iklimde verimli bir şekilde gelişir, büyür. Aksi durumda ise, yapılan araştırmalarda da gösterildiği üzere, iletişim becerileri düşük olan çocukların akranları tarafından dışlanma olasılıkları artmaktadır. Akranları tarafından dışlanan çocuklar pek çok davranışsal problemle karşılaşmakta ve bu problemler ileride depresyon, okuldan ayrılma, ergenlikte psikiyatrik problemlerin ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Yetişkinlikte flört, evlilik gibi yakın ilişkilerin ve profesyonel yaşamın da dahil olması ile ilişkiler ağı daha da büyür. İyi geliştirilmiş ilişki başlatma ve sürdürme becerileri, yetişkinin hayattan doyum almasını sağlar. Aksi durumda yetişkinin kendisi ve sosyal çevresi ile ilgili sıkıntıları yaşam doyumunu azaltır.Bu kitapta çalışılacak beceriler:
1. Konuşan kişinin yüzüne bakma
2. Göz kontağı kurma
3. Dinleme
4. Selamlaşma (karşılaşma)
5. Vedalaşma
6. Konuşmayı başlatma
7. Konuşmayı sürdürme
8. Teşekkür etme
9. Özür dileme
10. Yardım isteme-yardım etme
11. Soru sorma
12. Yönergelere uyma
13. Kendini tanıtma
14. Başkalarını tanıtma
15. İzin isteme
16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma
17. Yeni durumlara alışma/uyum sağlama
18. Paylaşma
19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme
20. Arkadaşlarını barıştırma
21. Uzlaşma
22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme
23. Başkalarını takdir etme

Son Yazılar