SOBECE Uygulama Kitapçıkları 3. Duygulara Yönelik Beceriler
Psikolog, Psikodramatist İlknur Efeçınar

SOBECE Uygulama Kitapçıkları 3. Duygulara Yönelik Beceriler
Psikolog, Psikodramatist İlknur Efeçınar

Atılganlık kısaca kendini ifade edebilmektir. Geniş anlamda ise kişinin duygu düşünce ve isteklerini karşısındakinin haklarını da gözeterek ifade etmesidir. Kişinin olumlu olumsuz duygularını yaşamak, bunları karşıdaki kişiye ifade etmek, yapmak istemediklerine hayır demek, başkalarının isteklerini kendi uygunluğuna göre kabul etmek ya da etmemek, kendisine uygunsuz davranıldığında düşüncelerini söylemek ve kararlarını değiştirmek gibi temel hakları vardır. Atılganlık becerisi, kişinin kendi haklarına sahip çıkması ve korumasıdır. Bunları yaparken de karşısındakine empatik bir anlayış gösterir. Atılganlık saldırganlık değildir. Saldırgan davranış kişinin kendi haklarını korumak için başkalarının haklarına zarar verecek şekilde davranmasıdır. Saldırgan davranış fiziksel zarar verme biçiminde olabileceği gibi, alay etme ve dedikodu gibi sözel biçimde, aşağılama ve dışlama gibi psikolojik biçimde de olabilir. Saldırgan davranışın aksi olan pasif davranışta ise kişi başkalarının haklarına öncelik verir ve kendi haklarını koruyup kollamaz. Hem pasif hem de saldırgan davranış biçimi ilişkileri olumsuz etkiler. Çocuğun/kişinin atılganlık becerilerine sahip olması hem sosyal hem de akademik/profesyonel hayatında etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Atılganlık becerisi, öğrenme için en gerekli araçlardan biridir. Çevreyi öğrenirken genel bilgiler bu beceriler yardımıyla kazanılır. Kelimeleri ve onların anlamlarını öğrenmek ve kavrayabilmek için kişinin uygun çevresel uyarana yönelmesi ya da bilgi edinmesi için soru sorması gerekir. Atılgan olmayan çocuklar soru sormaz ve çevreleri ile genelde pasif bir ilişki içinde kalırlar. Bu bölümde çalışılacak beceriler:

1. Duyguları tanıma

2. Kendi duygularını fark etme

3. Diğerlerinin duygularını fark etme ve anlama

4. Duygularını ifade etme

5. Diğerlerinin duygularını anladığını gösterme ve bu duygulara uygun tepki verme

6. Kendini ödüllendirme ve takdir etme

7. Empati

Son Yazılar