SOBECE Uygulama Kitapçıkları 5. Sorun Çözme ve Plan Yapma Becerileri
Klinik Psikolog A. Tuçe Ataş

SOBECE Uygulama Kitapçıkları 5. Sorun Çözme ve Plan Yapma Becerileri
Klinik Psikolog A. Tuçe Ataş

Yaşam küçüklü büyüklü bir sürü problemle doludur. Yaşam doyumu, sorunların nasıl çözüldüğüyle doğrudan ilgilidir. Bu amaçla, sorun çözme becerilerinin çok erken yaşlardan başlayarak kazandırılması önemlidir. Sorun çözme bilişsel, duygusal ve davranışsal adımları içerir. Kişi sorunla ilgili düşünerek, ne yapılacağına karar vererek, mevcut imkânları kullanarak bir çözüme ulaşmayı hedefler. Akranları ile işbirliği yapma, sorun çözme becerilerinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Bu işbirliği, fikirlerin aktif bir şekilde paylaşılmasına ve sorunun çözülmesine olumlu katkı yapar. Araştırmalar, çocuklar birbirleriyle etkileşim içindeyken muhakeme stratejilerinin, yani problem çözme becerilerinin arttığını gösterir. SOBECE Sorun Çözme Kiti’nde, çocuklar aşağıdaki adımları izleyerek sorununu çözer.

1. Sorun ne?

2. Çözümlerin ne?

3. Çözümlerinin sonuçları neler?

4. Değerlendir.

5. En iyi çözümü seç.

6. Hadi uygula!

7. Kendini takdir et.

Planlama bir işin, bir görevin ne zaman, nasıl yapılacağını, nasıl tamamlanacağını düşünebilme ve uygulayabilme becerisidir. Planlama, yapılacak işlerle ilgili bir hazırlık yapmak anlamına gelir. O işle ilgili adımları belirlemek, çıkabilecek sorunların önlemlerini almak, çözüm yolları bulmak ve ne kadar süreceğini öngörmek kişinin yapacağı işi uygun şekilde tamamlamasını sağlar, kişiyi sonuca götürür. Planlama becerisi, kişinin işini kolaylıkla yapmasını sağlar. Zamanı ve enerjiyi verimli şekilde kullanmaya olanak verir. Çocuğun, kişinin yapılacaklar karşısında yükselen kaygısını dengeler. Bu bölümde çalışılacak beceriler:

1. Zaman yönetimi yapabilme

2. Yaptığı planları uygulama

3. Özgür zamanları değerlendirme

4. Organizasyon yapma

5. Bir günü veya haftayı planlama

6. Durumlar değiştiğinde yeni plan yapma

7. Zamanın farkında olma

8. Yapacağı bir işin ne kadar süreceğini öngörme

Son Yazılar