SOBECE Uygulama Kitapçıkları 6. Grupla Etkileşim, İş Yürütme Becerileri
Klinik Psikolog A.Tuçe Ataş

SOBECE Uygulama Kitapçıkları 6. Grupla Etkileşim, İş Yürütme Becerileri
Klinik Psikolog A.Tuçe Ataş
Çocuk, akranları ile bir arada olduğunda sosyalleşmeye başlar. Okula başlamayla birlikte çocuk kendini akranları ile etkileşim içinde bulur. Burada çocuklar oyun oynama fırsatı ile bir grup yaşantısı içine girerler. Grup yaşantısı ebeveynlerle olan ilişkiden farklıdır. Çocuk burada artık akranları ile eşit ilişki içinde bulunur. Akran ilişkisi, ebeveyn ilişkisine göre daha zorlayıcıdır. Çocuk paylaşma, yardımlaşma, sırasını bekleme gibi bazı görevlerle yüz yüze gelir. Okul dönemiyle birlikte, çocuk arkadaşlık kurmanın ve farklı etkinliklere katılmanın yolunun bir gruba katılmaktan geçtiğini fark etmeye başlar. Akranlarından oluşan bir grup içinde başkalarını anlama, paylaşma, birlikte bir iş yürütme, kaybetmeye ve kazanmaya uygun tepkiler geliştirme becerilerini kazanır. Bu beceriler sayesinde grupta kalan çocuk kendini daha mutlu hisseder ve daha olumlu bir yaşantı geliştirir. Erken dönemde bu becerileri geliştiremeyen çocuklar, yetişkinlikte daha yalnız daha mutsuz ve daha olumsuz duygulanım içinde olurlar. Ortak çalışma, aktif katılımla birlikte öğrenmeyi geliştiren, arttıran önemli bir eğitimsel aktivitedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, işbirliği içinde ortaklaşa çalışan çocukların kendi başına çalışan çocuklara kıyasla daha yüksek performans, daha fazla bilişsel fayda elde ettiklerini göstermektedir. Piaget, akran etkileşiminin akranların kendi bilgileri ile başkalarının bilgilerinin çatışması sonucunda bilişsel bir karmaşanın dengesizliğin ortaya çıktığını söyler. Bu bilişsel dengesizliğin sonucunda ortaya çıkan daha ileri bir bilişsel anlayış, dengeyi sağlayarak bilişsel değişime yol açar. Bu bölümde çalışılacak beceriler:
1. Bir gruba katılma
2. Bir grup oluşturm
3. Oyuna katılma
4. Grup içi kurallara uyma
5. Verilen etkinliği tamamlama
6. Sırasını bekleme
7. Yardımlaşma
8. Grupta işbölümüne uyma
9. Bir etkinliği başlatma
10. Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma
11. Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme
12. Başkalarının haklarına saygılı olma
13. Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme
14. Kıskançlık duygusu ile baş etme
15. Grup içi krizlerle başa çıkma
16. Bilgi paylaşımında bulunma
Son Yazılar