Sobece’de Çocuklarla Çalışılan Beceriler

Sobece’de Çocuklarla Çalışılan Beceriler

SOBECE’de  7 modül ve 76 beceri vardır.

1-İlişki Başlatma ve Sürdürme Becerileri

 1. Göz kontağı kurma
 2. Konuşan kişinin yüzüne bakma
 3. Dinleme
 4. Selamlaşma (Karşılaşma)
 5. Vedalaşma
 6. Konuşmayı başlatma
 7. Konuşmayı sürdürme
 8. Teşekkür etme
 9. Özür dileme
 10. Yardım isteme – Yardım etme
 11. Soru sorma
 12. Yönergelere uyma
 13. Kendini tanıtma
 14. Başkalarını tanıtma
 15. İzin isteme
 16. Nezaket ifadelerini uygun yerde kullanma
 17. Yeni durumlara alışma/uyum sağlama
 18. Paylaşma
 19. Sıkıntılı görünen bir arkadaşa yardım etme
 20. Arkadaşlarını barıştırma
 21. Uzlaşma
 22. İhtiyaçları için sunulan yardımı kabul etme
 23. Başkalarını takdir etme

2-Atılganlık Becerileri

 1. Bir isteği ifade etme
 2. Başkasının isteğini kabul/reddetme
 3. Davet etme
 4. Düşüncelerini ifade etme
 5. Hayır diyebilme
 6. İkna etme
 7. Gerçeği söyleme
 8. Hakkını koruma ve savunma

3-Duygulara Yönelik Beceriler

 1. Duyguları tanıma
 2. Kendi duygularını anlama
 3. Diğerlerinin duygularını fark etme ve anlama
 4. Duygularını ifade etme
 5. Diğerlerinin duygularını anladığını gösterme ve bu duygulara uygun tepki verme
 6. Kendini ödüllendirme ve takdir etme
 7. Empati

4-Saldırgan Davranış ve Dürtülerle Başa Çıkma Becerileri

 1. Kızgınlığını kontrol etme
 2. Kavgadan uzak durma
 3. Kendini durdurma
 4. Kendini sakinleştirme
 5. Alay edilme ile başa çıkma
 6. Hatayı kabul etme
 7. Uygun olmayan dokunma ile baş etme
 8. Engellenmeye karşı tolerans geliştirme ve isteklerini erteleme

5-Sorun Çözme Becerileri

SOBECE Çözüm Kiti

 1. Sorun ne?
 2. Çözümlerin ne?
 3. Çözümlerinin sonuçları neler?
 4. Değerlendir
 5. En iyi çözümü seç
 6. Haydi uygula

6-Plan Yapma

 

 1. Zaman yönetimi yapma
 2. Yaptığı planları uygulama
 3. Özgür zamanları değerlendirme
 4. Organizasyon yapma
 5. Bir günü veya haftayı planlama
 6. Durumlar değiştiğinde yeni plan yapma
 7. Zamanın farkında olma
 8. Yapacağı bir işin ne kadar süreceğini öngörme

7-Grupla Etkileşim ve Bir İş Yürütme Becerileri

 1. Gruba katılma
 2. Grup oluşturma
 3. Oyuna katılma
 4. Grup içi kurallara uyma
 5. Verilen etkinliği tamamlama
 6. Sırasını bekleme
 7. Yardımlaşma
 8. Grupta iş bölümüne uyma
 9. Bir etkinliği başlatma
 10. Başkalarının fikirlerini anlamaya çalışma
 11. Kazanmaya ve kaybetmeye uygun tepkiler geliştirme
 12. Başkalarının haklarına saygılı olma
 13. Grupta reddedilmeye uygun tepkiler verme
 14. Kıskançlık duygusuyla baş edebilme
 15. Grup içi krizlerle başa çıkma
 16. Bilgi paylaşımında bulunma
Son Yazılar